Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph
Välkommen till
Sveriges Advokatsamfund

Alla Sveriges advokater är med i Advokatsamfundet. Advokatsamfundet upprätthåller en hög etisk och professionell standard hos Sveriges advokater och ser till att advokaternas erfarenheter tas till vara i lagstiftningen och den övriga rättsutvecklingen.

  • Sök advokat
  • Sök på webbplatsen
  • Sök i Advokaten
  • Nyheter
  • Kalender
NYHETER OM CORONAVIRUS

Uppdateras fortlöpande. För advokater och advokatbyråer.

Remissvar

Advokatsamfundet följer aktivt rättsutvecklingen genom att yttra sig om nya lagförslag i form av remissvar. 

Mia Edwall Insulander
Angelägna frågor

Advokatyrket är inte vilket yrke som helst. Vi advokater har en särskild roll i vår rättsstat. Vi fyller en fundamental och nödvändig funktion för att enskildas rättssäkerhet och grundläggande rättigheter ska kunna värnas och upprätthållas. Därför har vi också en skyldighet att agera rättrådigt och yrkesskickligt. För att underlätta för advokaterna att kunna göra detta är det Advokatsamfundets uppgift (bland andra) att hjälpa till med att tillvarata advokaternas yrkesintressen.

På gång
FULLMÄKTIGEMÖTE 2020

Ordinarie fullmäktigemöte hålls torsdagen den 11 juni 2020 kl. 14.00.

ADVOKATDAGARNA

Boka 22–23 oktober 2020 för nästa tillfälle av Advokatdagarna. 

 

FILMER

Se kortfilmer om Sveriges advokatsamfund.

ADVOKATSAMFUNDETS INTEGRITETSPOLICY

Integritetspolicyn gäller Advokatsamfundets användning av personuppgifter i verksamheten.