Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph
Välkommen till
Sveriges Advokatsamfund

Alla Sveriges advokater är med i Advokatsamfundet. Advokatsamfundet upprätthåller en hög etisk och professionell standard hos Sveriges advokater och ser till att advokaternas erfarenheter tas till vara i lagstiftningen och den övriga rättsutvecklingen.

  • Sök advokat
  • Sök på webbplatsen
  • Sök i Advokaten
  • Nyheter
  • Kalender
Mia Edwall Insulander
Replik till de 38 åklagarna: Advokatsamfundet tar frågorna på största allvar

Om de 38 åklagare som skrev en debattartikel 5/11 om brottmålsadvokaters oetiska uppträdande hade läst mitt inlägg i debatten den 30 oktober ( publicerat på Advokatsamfundets hemsida) hade de vetat att ”Advokatsamfundet tar dessa frågor på största allvar”. De hade också fått kännedom om att Advokatsamfundet inte bara angripit Lisa dos Santos debattartikel utifrån vissa felaktiga generaliseringar utan att vi också framhållit att frågorna om hur advokater ska marknadsföra sig och uppträda i rättssalen ska tas på allvar och att det finns advokater som gör etiska övertramp.

På gång
ADVOKATDAGARNA

Boka 22-23 oktober 2020 för nästa tillfälle av Advokatdagarna. 

 

FILMER

Se kortfilmer om Sveriges advokatsamfund.

ADVOKATSAMFUNDETS INTEGRITETSPOLICY

Integritetspolicyn gäller Advokatsamfundets användning av personuppgifter i verksamheten.

GDPR

Sedan den 25 maj 2018 tillämpas EU:s dataskyddsförordning (GDPR) i alla medlemsstater.