Att lojalt och med integritet tillvarata och skydda klientens intresse.

Advokater arbetar inom många olika områden, men uppdraget är gemensamt: att lojalt och med integritet tillvarata och skydda klientens intressen. Endast den som har blivit antagen av Advokatsamfundet får kalla sig advokat. Titeln är en kvalitetsstämpel.
Advokatkårens kärnvärden är: oberoende, tystnadsplikt, frihet från intressekonflikter, klientlojalitet.

Aktuellt

Nyhet Publicerad 20 maj 2024

Förslag om utökat prövningstillstånd problematiskt

Sverige riskerar att bli sämst i Norden.     

Nyhet Publicerad 16 maj 2024

Nytt nummer av Advokaten

Advokaten nr 4/2024: Brottmålsadvokater under press

Nyhet Publicerad 16 maj 2024

31 nya advokater

Nya ledamöter den 16 maj.

Nyhet Publicerad 16 maj 2024

Nej till minimilön för arbetskraftsinvandrare

Advokatsamfundet avstyrker i sitt remissvar flera förslag till nya regler för arbetskraftsinvandring.

Advokatkåren idag

Andelen kvinnor och män bland biträdande jurister, advokater och delägare/innehavare fredag den 3 maj 2024.

Biträdande jurister

Totalt 2 776
Kvinnor 58 % (1621 st)
Män 42 % (1155 st)

Advokater

Totalt 6 648
Kvinnor 37 % (2435 st)
Män 63 % (4213 st)

Delägare och innehavare

Totalt 4 654
Kvinnor 31 % (1421 st)
Män 69 % (3233 st)

Välkommen till Advokatsamfundet! Webbplatsen är tyvärr inte optimerad för Internet Explorer. Du behöver en modernare webbläsare om du ska kunna ta del av hela vårt innehåll på webbplatsen.