Att lojalt och med integritet tillvarata och skydda klientens intresse.

Advokater arbetar inom många olika områden, men uppdraget är gemensamt: att lojalt och med integritet tillvarata och skydda klientens intressen. Endast den som har blivit antagen av Advokatsamfundet får kalla sig advokat. Titeln är en kvalitetsstämpel.
Advokatkårens kärnvärden är: oberoende, tystnadsplikt, frihet från intressekonflikter, klientlojalitet.

Aktuellt

Nyhet Publicerad 28 nov 2023

Tävla om att skriva texten till tidernas advokatlåt

Nu är det dags att vässa pennorna på advokatbyrån och skriva en sångtext om rollen som advokat.

Event Publicerad 27 nov 2023
18 januari 2024

EU-rättsliga aspekter på gränsöverskridande delgivning och gränsöverskridande bevisupptagning

Inbjudan till två kostnadsfria seminarier om EU:s civilprocessrätt, 18–19 januari 2024, på plats i Uppsala eller på distans via Zoom. 

Nyhet Publicerad 24 nov 2023

Nyheter från CCBE

Nytt nyhetsbrev från Rådet för de europeiska advokatsamfunden.

Nyhet Publicerad 24 nov 2023

Hur ska advokatbyråer behålla talangerna?

Nytt avsnitt av Advokatsamfundspodden. 

Advokatkåren idag

Andelen kvinnor och män bland biträdande jurister, advokater och delägare/innehavare fredag den 3 november.

Biträdande jurister

Totalt 2 740
Kvinnor 57 % (1567 st)
Män 43 % (1173 st)

Advokater

Totalt 6 650
Kvinnor 37 % (2434 st)
Män 63 % (4216 st)

Delägare och innehavare

Totalt 4 626
Kvinnor 30 % (1398 st)
Män 70 % (3228 st)

Välkommen till Advokatsamfundet! Webbplatsen är tyvärr inte optimerad för Internet Explorer. Du behöver en modernare webbläsare om du ska kunna ta del av hela vårt innehåll på webbplatsen.