Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph
Välkommen till
Sveriges Advokatsamfund

Alla Sveriges advokater är med i Advokatsamfundet. Advokatsamfundet upprätthåller en hög etisk och professionell standard hos Sveriges advokater och ser till att advokaternas erfarenheter tas till vara i lagstiftningen och den övriga rättsutvecklingen.

  • Sök advokat
  • Sök på webbplatsen
  • Sök i Advokaten
  • Nyheter
  • Kalender
Mia Edwall Insulander
Ytterligare ett steg i fel riktning

I mitt förra blogginlägg skrev jag om hur Ekobrottsmyndigheten (EBM) fortsätter sin attack mot advokater och påstår att Swedbank måste medverka till att avstå sin rätt till advokatsekretessen. Styrelsen i Swedbank har nu i dagarna beslutat att släppa på advokatens sekretess. Advokaten har skrivit rapporter om hur banken hanterar misstänkt penningtvätt och ska nu höras av åklagaren inom ramen för EBM:s brottsutredning.

På gång
ADVOKATDAGARNA

Årets konferens genomförs 24–25 oktober 2019 på Grand Hôtel i Stockholm. Anmäl dig nu för att vara säker på plats.

Mer information och anmälan

FILMER

Se kortfilmer om Sveriges advokatsamfund.

ADVOKATSAMFUNDETS INTEGRITETSPOLICY

Integritetspolicyn gäller Advokatsamfundets användning av personuppgifter i verksamheten.

GDPR

Sedan den 25 maj 2018 tillämpas EU:s dataskyddsförordning (GDPR) i alla medlemsstater.