Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph
Välkommen till
Sveriges advokatsamfund

Alla Sveriges advokater är med i Advokatsamfundet. Advokatsamfundet upprätthåller en hög etisk och professionell standard hos Sveriges advokater och ser till att advokaternas erfarenheter tas till vara i lagstiftningen och den övriga rättsutvecklingen.

  • Sök advokat
  • Sök på webbplatsen
  • Sök i Advokaten
  • Nyheter
  • Kalender
NYHETER OM CORONAVIRUS

Uppdateras fortlöpande. För advokater och advokatbyråer.

Mia Edwall Insulander
#Väljenadvokat

Du kan inte alltid välja bort juridiken men du kan välja en advokat – du har ett val!” förmedlar den film som vi idag har publicerat och som riktar sig till alla de som behöver juridisk rådgivning. Filmen är framtagen, främst för alla familjerättsadvokater, i syfte att sprida kunskap om skillnaderna mellan advokat och jurist. Det finns en anledning till att vi har tagit fram filmen nämligen att inte alla som söker juridisk rådgivning vet skillnaden mellan en advokatbyrå och en juristbyrå. Som klient har man ett val och det är viktigt att ha kunskap om skillnaderna innan man bestämmer sig för hos vem man ska söka rådgivning.

På gång
ADVOKATDAGARNA

Boka in den 11-12 november för årets Advokatdagar. 
Mer information och program kommer. Advokatdagarna hålls i år digitalt p.g.a. den pågående pandemin. 

FILMER

Vad skiljer en advokat från andra jurister, egentligen? Det är nog en fråga som många familjerättsadvokater har stött på. Advokatsamfundet har tagit fram en kort film om advokaten och vad advokaten kan bistå med, för användning i sociala medier.

Se filmen på Advokatsamfundets Youtubekanal. Här hittar du också andra filmer från Sveriges advokatsamfund.

ADVOKATSAMFUNDETS INTEGRITETSPOLICY

Integritetspolicyn gäller Advokatsamfundets användning av personuppgifter i verksamheten.

GDPR

Sedan den 25 maj 2018 tillämpas EU:s dataskyddsförordning (GDPR) i alla medlemsstater.