Att lojalt och med integritet tillvarata och skydda klientens intresse.

Advokater arbetar inom många olika områden, men uppdraget är gemensamt: att lojalt och med integritet tillvarata och skydda klientens intressen. Endast den som har blivit antagen av Advokatsamfundet får kalla sig advokat. Titeln är en kvalitetsstämpel.
Advokatkårens kärnvärden är: oberoende, tystnadsplikt, frihet från intressekonflikter, klientlojalitet.

Aktuellt

Nyhet Publicerad 21 jan 2022

Advokaters oberoende en grundsten i rättsstaten

Uttalande från IBA om angreppen på tystnadsplikten och oberoendet.

Nyhet Publicerad 19 jan 2022
Event Publicerad 13 jan 2022
7 februari 2022

Göta hovrätt inbjuder till möte med advokater och åklagare

 I Jönköping 7 februari. Anmälan senast 21 januari.

Nyhet Publicerad 13 jan 2022

Nytt nyhetsbrev från Advokatsamfundet

Januari månads nyhetsbrev är publicerat. 

Advokatkåren idag

Andelen kvinnor och män bland biträdande jurister, advokater och delägare/innehavare onsdag den 22 december. 

Biträdande jurister

Totalt 2657
Kvinnor 57 % (1509 st)
Män 43 % (1147 st)

Advokater

Totalt 6472
Kvinnor 35 % (2268 st)
Män 65 % (4204 st)

Delägare och innehavare

Totalt 4540
Kvinnor 29 % (1307 st)
Män 71 % (3233 st)

Välkommen till Advokatsamfundet! Webbplatsen är tyvärr inte optimerad för Internet Explorer. Du behöver en modernare webbläsare om du ska kunna ta del av hela vårt innehåll på webbplatsen.