Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph
Välkommen till
Sveriges advokatsamfund

Alla Sveriges advokater är med i Advokatsamfundet. Advokatsamfundet upprätthåller en hög etisk och professionell standard hos Sveriges advokater och ser till att advokaternas erfarenheter tas till vara i lagstiftningen och den övriga rättsutvecklingen.

  • Sök advokat
  • Sök på webbplatsen
  • Sök i Advokaten
  • Nyheter
  • Kalender
NYHETER OM CORONAVIRUS

Uppdateras fortlöpande. För advokater och advokatbyråer.

Mia Edwall Insulander
Häktningstider och humanitet

Att häktestiderna kan förkortas genom effektivare brottsutredningar (vilket kräver resurser) skulle varken vara negativt för de häktade, eventuella brottsoffer, vittnen eller förtroendet för rättsväsendet. Tvärtom skulle snabbare och mer effektiva brottsutredningar gynna alla inblandade. Att det inte prioriteras är svårbegripligt.

På gång
ADVOKATDAGARNA

Boka in den 11-12 november för årets Advokatdagar. 
Mer information och program kommer. Advokatdagarna hålls i år digitalt p.g.a. den pågående pandemin. 

FILMER

Se advokat Percy Bratt, mottagare av Advokatsamfundets pris för framstående insatser inom advokatyrket, i ett samtal om rättighetsjuridik och parallellsamhällen. Här hittar du också andra filmer från Sveriges advokatsamfund.

ADVOKATSAMFUNDETS INTEGRITETSPOLICY

Integritetspolicyn gäller Advokatsamfundets användning av personuppgifter i verksamheten.

GDPR

Sedan den 25 maj 2018 tillämpas EU:s dataskyddsförordning (GDPR) i alla medlemsstater.