Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph
Välkommen till
Sveriges advokatsamfund

Alla Sveriges advokater är med i Advokatsamfundet. Advokatsamfundet upprätthåller en hög etisk och professionell standard hos Sveriges advokater och ser till att advokaternas erfarenheter tas till vara i lagstiftningen och den övriga rättsutvecklingen.

  • Sök advokat
  • Sök på webbplatsen
  • Sök i Advokaten
  • Nyheter
  • Kalender
ADVOKAT-
SAMFUNDS-
PODDEN

Ett unikt perspektiv i rättssamhället.

Mia Edwall Insulander
Rättshjälp

En grundläggande princip i vårt rättssystem är ”access to justice”. Det vill säga att alla ska ha möjlighet till rättskipning och kunna hävda sin rätt i domstol. Alla ska vara lika inför lagen och det är därför inte acceptabelt om en person, jämfört med en annan, inte har möjlighet att föra fram sin sak i domstol. T.ex. genom att inte ha råd med ett rättsligt biträde. Eftersom inkomsterna i samhället ständigt ökar medan gränsen för rättshjälpen är densamma så kan allt färre ta rättshjälpen i anspråk för varje år som går. Det drabbar alltför många och allt fler av de medborgare som har rätt att vara likställda inför lagen; lika likställda som de som har råd eller de som har inkomster under 260 000 kr per år.

På gång
program i rättsstatsfrågor

Advokatsamfundet presenterar sin principiella inställning i ett antal frågor som samfundets bedömer som grundläggande i en demokratisk rättsstat.

ADVOKATDAGARNA

Boka in den 11–12 november för årets Advokatdagar. 
Mer information och program kommer. Advokatdagarna hålls i år digitalt p.g.a. den pågående pandemin. 

Till anmälan

FILMER

Advokatsamfundet har tagit fram en film för sociala medier om advokaten och vad advokaten kan bistå med. Se filmen på Advokatsamfundets Youtubekanal. Här hittar du också andra filmer från Sveriges advokatsamfund.

ADVOKATSAMFUNDETS INTEGRITETSPOLICY

Integritetspolicyn gäller Advokatsamfundets användning av personuppgifter i verksamheten.