Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph
Välkommen till
Sveriges Advokatsamfund

Alla Sveriges advokater är med i Advokatsamfundet. Advokatsamfundet upprätthåller en hög etisk och professionell standard hos Sveriges advokater och ser till att advokaternas erfarenheter tas till vara i lagstiftningen och den övriga rättsutvecklingen.

  • Sök advokat
  • Sök på webbplatsen
  • Sök i Advokaten
  • Nyheter
  • Kalender
Mia Edwall Insulander
Styrelsearvoden ska beskattas som inkomst av tjänst – ingen ändring av praxis

Advokatsamfundet kommer att driva frågan vidare. Nästa steg blir att övertyga lagstiftaren om behovet av en ändring av beskattningen så att advokaters uppdrag av personlig karaktär som offentlig försvarare, offentligt biträde, konkursförvaltare, skiljeman eller styrelseuppdrag m.fl. beskattas på ett enhetligt sätt, dvs. i inkomstslaget näringsverksamhet.

På gång
ADVOKATDAGARNA

Boka 22-23 oktober 2020 för nästa tillfälle av Advokatdagarna. 

 

FILMER

Se kortfilmer om Sveriges advokatsamfund.

ADVOKATSAMFUNDETS INTEGRITETSPOLICY

Integritetspolicyn gäller Advokatsamfundets användning av personuppgifter i verksamheten.

GDPR

Sedan den 25 maj 2018 tillämpas EU:s dataskyddsförordning (GDPR) i alla medlemsstater.