Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph
Välkommen till
Sveriges advokatsamfund

Alla Sveriges advokater är med i Advokatsamfundet. Advokatsamfundet upprätthåller en hög etisk och professionell standard hos Sveriges advokater och ser till att advokaternas erfarenheter tas till vara i lagstiftningen och den övriga rättsutvecklingen.

  • Sök advokat
  • Sök på webbplatsen
  • Sök i Advokaten
  • Nyheter
  • Kalender
ADVOKAT-
SAMFUNDS-
PODDEN.

Ett unikt perspektiv i rättssamhället. Andra avsnittet finns ute nu.

Remissvar

Advokatsamfundet följer aktivt rättsutvecklingen genom att yttra sig om nya lagförslag i form av remissvar. 

Mia Edwall Insulander
”Tim-beslutet” utmanar förtroendet för rättsordningen

Fallet Tim handlar om en snart treårig pojke som riskerar att ensam utvisas till Nigeria. Det har väckt stor uppmärksamhet och mycket känslor. Och det med rätta. Det finns många frågor att ställa sig utifrån ett barnperspektiv. Man kan också undra hur ett beslut om utvisning av Tim påverkar vårt förtroende för rättsordningen. Det bästa sättet att reparera den skada tilltron till rättssystemet får av den här typen av beslut, är att frågan om Tims bästa snarast möjligt prövas ur ett helhetsperspektiv. Är det proportionerligt att ett så litet barn måste lämna sitt familjehem och utvisas?

På gång
program i rättsstatsfrågor

Advokatsamfundet presenterar sin principiella inställning i ett antal frågor som samfundets bedömer som grundläggande i en demokratisk rättsstat.

ADVOKATDAGARNA

Boka in den 11–12 november för årets Advokatdagar. 
Mer information och program kommer. Advokatdagarna hålls i år digitalt p.g.a. den pågående pandemin. 

Till anmälan

FILMER

Advokatsamfundet har tagit fram en film för sociala medier om advokaten och vad advokaten kan bistå med. Se filmen på Advokatsamfundets Youtubekanal. Här hittar du också andra filmer från Sveriges advokatsamfund.

ADVOKATSAMFUNDETS INTEGRITETSPOLICY

Integritetspolicyn gäller Advokatsamfundets användning av personuppgifter i verksamheten.