Att lojalt och med integritet tillvarata och skydda klientens intresse.

Advokater arbetar inom många olika områden, men uppdraget är gemensamt: att lojalt och med integritet tillvarata och skydda klientens intressen. Endast den som har blivit antagen av Advokatsamfundet får kalla sig advokat. Titeln är en kvalitetsstämpel.
Advokatkårens kärnvärden är: oberoende, tystnadsplikt, frihet från intressekonflikter, klientlojalitet.

Aktuellt

Sveriges advokatsamfund fördömer i starkast möjliga ordalag den ryska invasionen av Ukraina, innefattande attacken på dess medborgare och landets suveränitet, och arbetar nu på flera olika sätt för att bistå Ukrainas folk.

Läs mer om Advokatsamfundets ställningstagande, hur samfundet arbetar med att stödja Ukraina, vad du som enskild advokat kan bidra med och vad advokater bör tänka på med anledning av situationen.

Юридична допомога Україні
— інформація українською мовою

Помощь адвокатов для Украины
— информация на русском
языке

Swedish Lawyers’ Aid for Ukraine
— information in English

Fullmäktige 2022

Sveriges advokatsamfunds fullmäktigemöte 2022 hålls den 2 juni i Centralposthuset vid Vasagatan i Stockholm.

Klicka på bilden eller rubriken för att ta del av handlingarna till fullmäktigemötet.

Ett unikt perspektiv i rättssamhället

Ett gott ledarskap på advokatbyrå – hur ser det ut? Hur får vi fler unga advokater att vilja ta sig an ledarrollen på advokatbyrå? Hör om det och om mentorskapsprogrammet MOA i det senaste avsnittet av Advokatsamfundspodden. Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander samt advokaterna Jan Dernestam, Magdalena Persson och Rebecka Riismark medverkar.

Remissvar

Advokatsamfundet avger remissyttranden över en stor del av all ny lagstiftning i Sverige. Ett av de senaste yttrandena behandlar departementspromemorian Etableringsstopp för fristående skolor och fristående fritidshem med konfessionell inriktning.

Nyhet Publicerad 24 maj 2022

Nytt avsnitt av Advokatsamfundspodden

Ett gott ledarskap på advokatbyrå – hur ser det ut?

Nyhet Publicerad 23 maj 2022

EU:s resultattavla för rättsväsendet 2022 har presenterats

Minskat förtroende för rättsväsendets oberoende i hälften av EU:s medlemsländer.

Nyhet Publicerad 19 maj 2022

38 nya advokater

Nya ledamöter den 19 maj.

Advokatkåren idag

Andelen kvinnor och män bland biträdande jurister, advokater och delägare/innehavare fredag den 20 maj.

Biträdande jurister

Totalt 2702
Kvinnor 57 % (1549 st)
Män 43 % (1153 st)

Advokater

Totalt 6509
Kvinnor 35 % (2302 st)
Män 65 % (4207 st)

Delägare och innehavare

Totalt 4586
Kvinnor 29 % (1346 st)
Män 71 % (3240 st)

Välkommen till Advokatsamfundet! Webbplatsen är tyvärr inte optimerad för Internet Explorer. Du behöver en modernare webbläsare om du ska kunna ta del av hela vårt innehåll på webbplatsen.