Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph
Välkommen till
Sveriges advokatsamfund

Alla Sveriges advokater är med i Advokatsamfundet. Advokatsamfundet upprätthåller en hög etisk och professionell standard hos Sveriges advokater och ser till att advokaternas erfarenheter tas till vara i lagstiftningen och den övriga rättsutvecklingen.

  • Sök advokat
  • Sök på webbplatsen
  • Sök i Advokaten
  • Nyheter
  • Kalender
NYHETER OM CORONAVIRUS

Uppdateras fortlöpande. För advokater och advokatbyråer.

Remissvar

Advokatsamfundet följer aktivt rättsutvecklingen genom att yttra sig om nya lagförslag i form av remissvar. 

Mia Edwall Insulander
Varför delar Advokatsamfundet ut ett journalistpris?

Det finns en särskild och djupare intressegemenskap mellan advokat- och journalistkår som är värd att lyfta fram. Advokater och journalister arbetar aktivt för ett samhälle där det är möjligt att granska, kritisera och ställa den styrande makten till svars. Granskande och rapporterande journalistik är nödvändig för att enskilda ska kunna bilda sig en uppfattning om hur makten förvaltas av dem som innehar den och bedöma om de fortsatt förtjänar förtroendet. Ett kvalificerat juridiskt biträde, som en advokat, är ofta helt avgörande för att enskilda, därutöver, ska ha en reell chans att utmana staten och hävda sin rätt när den statliga makten står på motsidan.

På gång
FULLMÄKTIGEMÖTE 2020

Ordinarie fullmäktigemöte hålls torsdagen den 11 juni 2020 kl. 14.00.

ADVOKATDAGARNA

Advokatdagarna 22–23 oktober 2020 ställs in p.g.a. osäkerheten kring pågående smittspridning av coronaviruset. Vi hoppas kunna genomföra konferensen 2021 och återkommer med mer information.

 

FILMER

Se kortfilmer om Sveriges advokatsamfund.

ADVOKATSAMFUNDETS INTEGRITETSPOLICY

Integritetspolicyn gäller Advokatsamfundets användning av personuppgifter i verksamheten.