Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph
Välkommen till
Sveriges advokatsamfund

Alla Sveriges advokater är med i Advokatsamfundet. Advokatsamfundet upprätthåller en hög etisk och professionell standard hos Sveriges advokater och ser till att advokaternas erfarenheter tas till vara i lagstiftningen och den övriga rättsutvecklingen.

  • Sök advokat
  • Sök på webbplatsen
  • Sök i Advokaten
  • Nyheter
  • Kalender
ADVOKAT-
SAMFUNDS-
PODDEN.

Ett unikt perspektiv i rättssamhället. Första avsnittet finns ute nu.

Mia Edwall Insulander
Advokatsamfundets rättsstatliga program

”Oberoende advokater och ett oberoende advokatsamfund är av avgörande betydelse för den demokratiska rättsstaten.” Så inleds Advokatsamfundets rättsstatliga program. Redan år 1988 utarbetade Advokatsamfundet ett rättssäkerhetsprogram. Den 10 juni 2021 beslutade styrelsen att anta ett reviderat program. Advokatsamfundet vill med det rättsstatliga programmet bidra till ett ökat fokus på och kunskap om rättssäkerhetsfrågor i dag. Det rättsstatliga programmet ska underlätta för ledamöter och andra att ta del av grundläggande rättssäkerhetsprinciper, värden i en demokratisk rättsstat och advokatens roll i en rättsstat. Förhoppningen är att Advokatsamfundets rättsstatliga program ska utgöra stöd och inspiration för advokaters verksamhet i rättsstatens tjänst. Oberoende advokater är nödvändiga i en demokratisk rättsstat och den demokratiska rättsstaten är nödvändig för oss alla.

På gång
program i rättsstatsfrågor

Advokatsamfundet presenterar sin principiella inställning i ett antal frågor som samfundets bedömer som grundläggande i en demokratisk rättsstat.

ADVOKATDAGARNA

Boka in den 11–12 november för årets Advokatdagar. 
Mer information och program kommer. Advokatdagarna hålls i år digitalt p.g.a. den pågående pandemin. 

FILMER

Advokatsamfundet har tagit fram en film för sociala medier om advokaten och vad advokaten kan bistå med. Se filmen på Advokatsamfundets Youtubekanal. Här hittar du också andra filmer från Sveriges advokatsamfund.

ADVOKATSAMFUNDETS INTEGRITETSPOLICY

Integritetspolicyn gäller Advokatsamfundets användning av personuppgifter i verksamheten.