Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph
  • Sök advokat
  • Sök på webbplatsen
  • Sök i Advokaten
  • Nyheter
  • Kalender
Anne Ramberg
General-sekreteraren bloggar
”Advokater som tjänar pengar på de ensamkommande”

Detta är överskriften på länken till en artikel på tankesmedjan Timbros hemsida. Timbro ska långsiktigt främja idéutveckling och opinionsbildning kring marknadsekonomins och den fria företagsamhetens betydelse för ekonomisk tillväxt och välfärd. Tankesmedjan uppbär sedan 2003 anslag från Svensk Näringsliv. Påannonseringen … Läs mer

På gång
VÄGLEDNING OM GDPR

Den 25 maj 2018 börjar EU:s dataskyddsförordning (GDPR) tillämpas i alla medlemsstater.

Advokatakademien

Sveriges advokatsamfund har en omfattande kursverksamhet. Kurserna är dels examenskurser för jurister som planerar att söka inträde i samfundet, dels professionell vidareutbildning för advokater och jurister.

NY PENNINGTVÄTTS-LAGSTIFTNING

Den 1 augusti 2017 trädde nya lagar om penningtvätt och registrering av verkliga huvudmän i kraft.

Platsannonser

På tidskriften Advokatens webbplats annonserar vi jobbannonser riktade till advokater och jurister.