Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph
Välkommen till
Sveriges Advokatsamfund

Alla Sveriges advokater är med i Advokatsamfundet. Advokatsamfundet upprätthåller en hög etisk och professionell standard hos Sveriges advokater och ser till att advokaternas erfarenheter tas till vara i lagstiftningen och den övriga rättsutvecklingen.

  • Sök advokat
  • Sök på webbplatsen
  • Sök i Advokaten
  • Nyheter
  • Kalender
Remissvar

Advokatsamfundet följer aktivt rättsutvecklingen genom att yttra sig om nya lagförslag i form av remissvar. 

Mia Edwall Insulander
Ett momentum

Ett momentum har vi också nu, inom advokatkåren, när det gäller sexuella trakasserier och kränkande särbehandling. Att behålla det momentum vi har kräver aktivt arbete, dialog, transparens och medvetenhet om att det här är allas problem. Det är delägarnas, byråledarnas, advokaternas, biträdande juristernas, juriststudenternas och Advokatsamfundets problem. Låt oss gemensamt förvalta det momentum som uppstått genom bl.a. #medvilkenrätt och vara så handlingskraftiga som kan förväntas av oss.

På gång
ADVOKATDAGARNA

Årets konferens genomförs 24–25 oktober 2019 på Grand Hôtel i Stockholm. Anmäl dig nu för att vara säker på plats.

Mer information och anmälan

FILMER

Se kortfilmer om Sveriges advokatsamfund.

ADVOKATSAMFUNDETS INTEGRITETSPOLICY

Integritetspolicyn gäller Advokatsamfundets användning av personuppgifter i verksamheten.

GDPR

Sedan den 25 maj 2018 tillämpas EU:s dataskyddsförordning (GDPR) i alla medlemsstater.