Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph
Välkommen till
Sveriges Advokatsamfund

Alla Sveriges advokater är med i Advokatsamfundet. Advokatsamfundet upprätthåller en hög etisk och professionell standard hos Sveriges advokater och ser till att advokaternas erfarenheter tas till vara i lagstiftningen och den övriga rättsutvecklingen.

  • Sök advokat
  • Sök på webbplatsen
  • Sök i Advokaten
  • Nyheter
  • Kalender
NYHETER OM CORONAVIRUS

Uppdateras fortlöpande. För advokater och advokatbyråer.

Mia Edwall Insulander
Samtliga samarbetar i samförstånd – del 2 (med anledning av corona)

Som jag tidigare pekade på i denna blogg fyller vi advokater en samhällsbärande funktion. Det är angeläget och mycket välkommet att advokater som har uppdrag som offentliga biträden nu omfattas av samma åtgärder och stöd som t.ex. domare och åklagare. På så sätt möjliggör vi att vår rättsstat fortsätter att fungera i tider som denna.

På gång
ADVOKATDAGARNA

Boka 22–23 oktober 2020 för nästa tillfälle av Advokatdagarna. 

 

FILMER

Se kortfilmer om Sveriges advokatsamfund.

ADVOKATSAMFUNDETS INTEGRITETSPOLICY

Integritetspolicyn gäller Advokatsamfundets användning av personuppgifter i verksamheten.

GDPR

Sedan den 25 maj 2018 tillämpas EU:s dataskyddsförordning (GDPR) i alla medlemsstater.