Sveriges advokatsamfund

Postadress
Sveriges advokatsamfund
Box 27321
102 54 Stockholm

Besöks- och leveransadress
Laboratoriegatan 4
115 27 Stockholm

Kansliet och växeln har öppet måndag–fredag kl. 8.30–17.00. 

Advokatsamfundets handläggare arbetar bland annat med att bereda inträdesärenden och disciplinärenden. Handläggarna har telefontid måndag–fredag 10.00–12.00 och nås via Advokatsamfundets växel på tel. 08-459 03 00.

Telefon (växel) 08-459 03 00

Telefax 08-660 07 79

E-post info@advokatsamfundet.se

Om du vill ge in handlingar till Advokatsamfundet via e-post ber vi dig att i första hand använda Word- eller PDF-format.

Webbredaktion:
Magnus Andersson
Magnus.Andersson@advokatsamfundet.se

Ulrika Öster
ulrika.oster@advokatsamfundet.se

Ansvarig utgivare för Sveriges advokatsamfunds webbplats www.advokatsamfundet.se: Advokat Mia Edwall Insulander.