Kansliets dagliga verksamhet leds av samfundets generalsekreterare som också är chef för kansliet.

Advokatsamfundets juridiska verksamhet leds av generalsekreterare Mia Edwall Insulander. Arbetet bedrivs i fem olika avdelningar. Här nedanför ser du dessa avdelningar och vilka som ansvarar för dem.

Organisationsskiss Advokatsamfundets juristorganisation