Kansliets dagliga verksamhet leds av samfundets generalsekreterare som också är chef för kansliet.