Böckernas betydelse – i går, i dag och i morgon. Seminarium hos Juridiska biblioteket i Stockholm
Stiftelsen Juridiska biblioteket i Stockholm ordnade ett seminarium den 3 oktober 2023: ”Böckernas betydelse – i går, i dag och i morgon” med de två f.d. professorerna och justitieråden i Högsta domstolen Bertil Bengtsson och Johnny Herre samt författaren och förläggaren Svante Weyler.

”Intellektuell ödmjukhet och självkännedom – att skapa förutsättningar för hållbara arbetsprestationer”. Föreläsning den 31 augusti 2023
Professor Heidi Brown, vice dekan vid New York Law School, och arbetspsykologen Jens Näsström föreläste om perfektionism, prestationsångest, känslomässig intelligens och autenticitet hos advokater vid Advokatsamfundets arrangemang i Stockholm den 31 augusti 2023.

Seminarium om rättsstaten
Advokatsamfundet arrangerade ett kunskapsseminarium den 28 november 2022, med inbjudna gäster från Högsta förvaltningsdomstolen, Svea hovrätt och Åklagarmyndigheten. Vid seminariet diskuterade företrädare för rättsväsendets aktörer i Sverige hur rättsstaten kan upprätthållas i det dagliga arbetet inom de rättsliga institutionerna.

Seminarium om Rysslands invasion av Ukraina
Advokatsamfundet arrangerade ett seminarium den 31 mars 2022 med en rad ämnesexperter för att belysa invasionen av Ukraina ur olika perspektiv.

Kriminalpolitisk debatt vid Advokatdagarna, 11 november 2021


Introduktion till en guidad tur på Advokatsamfundets kansli
Den här filmen ger en introduktion till en guidad virtual-reality-tur i 360 graders-miljö på Advokatsamfundets kansli. Genom guidningen får besökaren veta mer om verksamheten på kansliet och kan ta del av Tryggerska villans historia eller se på den konst som finns i huset.


Välj en advokat
Vad skiljer en advokat från andra jurister, egentligen? Det är nog en fråga som många familjerättsadvokater har stött på. Advokatsamfundet har tagit fram en kort film om advokaten och vad advokaten kan bistå med, för användning i sociala medier.


Mia Edwall Insulander, Sveriges advokatsamfunds generalsekreterare
Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander intervjuas av tidskriften Advokatens chefredaktör Tom Knutson. 


Christer Danielsson, ordförande i Sveriges advokatsamfund
Advokatsamfundets ordförande Christer Danielsson intervjuas av tidskriften Advokatens chefredaktör Tom Knutson.


Börje Samuelsson, ordförande i Sveriges advokatsamfunds disciplinnämnd
Ordföranden i Advokatsamfundets disciplinnämnd Börje Samuelsson intervjuas av tidskriften Advokatens chefredaktör Tom Knutson.


Se advokat Percy Bratt, mottagare av Advokatsamfundets pris för framstående insatser inom advokatyrket, i ett samtal med Helena Jäderblom och Mia Edwall Insulander om rättighetsjuridik och parallellsamhällen. Kort version.


Se advokat Percy Bratt, mottagare av Advokatsamfundets pris för framstående insatser inom advokatyrket, i ett samtal med Helena Jäderblom och Mia Edwall Insulander om rättighetsjuridik och parallellsamhällen. Lång version.


Mia Edwall Insulander, Sveriges advokatsamfunds generalsekreterare
Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander intervjuas av tidskriften Advokatens chefredaktör Tom Knutson. 


Christer Danielsson, ordförande i Sveriges advokatsamfund
Advokatsamfundets ordförande Christer Danielsson intervjuas av tidskriften Advokatens chefredaktör Tom Knutson.


Börje Samuelsson, ordförande i Sveriges advokatsamfunds disciplinnämnd
Ordföranden i Advokatsamfundets disciplinnämnd Börje Samuelsson intervjuas av tidskriften Advokatens chefredaktör Tom Knutson.


Advokatsamfundets kansli
Advokatsamfundets kansli finns i Tryggerska villan på Norra Djurgården i Stockholm.


Advokatdagarna 2019
Advokatdagarna i Stockholm på Grand Hôtel i Stockholm i oktober 2019. Över 750 deltagare deltog på den nionde upplagan av Advokatdagarna.