Advokatsamfundets stadgar talar om vilka ändamål Advokatsamfundet har och reglerar hur det styrs. Stadgarna innehåller också etiska regler om advokaters plikter och bestämmelser om disciplinärenden mot advokater.

Ladda ned hela stadgarna för Sveriges advokatsamfund i PDF-format

Advokatsamfundets stadgar avsnittsvis

Ändamål och organisation (1–2 §§)

Om antagande av ledamot (3–4 c §§)

Om styrelse (5–11 §§)

Om disciplinnämnd (12–16 a §§)

Om kansli (17 §)

Om räkenskaper och revision (18 §)

Om fullmäktige (19–24 §§)

Om valberedning (25 §)

Om avdelningar (26–30 §§)

Om avgifter (31–33 §§)

Om yrkesplikter (34–39 §§)

Om disciplinärenden (40–44 a §§)

Om uteslutning av ledamot, som ej längre är behörig att vara advokat (45 §)

Om ledamots skyldighet att lämna uppgifter och tillhandahålla räkenskaper m.m. (46 §)

Om tystnadsplikt för styrelseledamot m.fl. (47 §)

Om skadeupprättande åtgärder (48 §)

Om ledamots utträde (49–50 §§)

Om offentliggörande av vissa beslut (51 §)

Om Konsumenttvistnämnden (52–56 §§)

Om ärenden i Konsumenttvistnämnden (57–68 §§)

Om straffavgiftsnämnden (69–70 §§)

Om ärenden i straffavgiftsnämnden (71–74 §§)

Om ändring av stadgarna (75 §)

Övergångsbestämmelser till 33 §