Disciplinnämnden

Advokatsamfundets disciplinnämnd prövar de anmälningar mot advokater som kommer in.
Genom sina avgöranden klargör disciplinnämnden också ramarna för vad som är god advokatsed.

Vanliga frågor

Hur anmäler jag en advokat?

Svar: Om du anser att din advokat har brutit mot god advokatsed kan du göra en anmälan till Advokatsamfundets disciplinnämnd. Anmälan måste vara skriftlig och undertecknad av dig personligen, samt inskickad i original.

Blankett för anmälan.

Om du skickar in handlingar till Advokatsamfundet efter din anmälan via e-post ber vi dig att i första hand använda Word- eller PDF-format.

När den anmälda advokaten har yttrat sig över dina anmärkningar får du tillfälle att kommentera yttrandet. Efter att skriftväxlingen i ärendet har avslutats prövar Advokatsamfundets disciplinnämnd om advokaten har brutit mot god advokatsed.

Att göra en anmälan kostar ingenting.

Hur hittar jag ett visst beslut?

Svar: Beslut i viss fråga kan du hitta med hjälp av nämndens söksida.

Du kan söka i vägledande beslut tllbaka till år 2000. Du kan söka på olika sätt: utifrån år, med hjälp av en fritextsökning eller via de indexord som finns på söksidan. Från och med februari 2023 får också alla nya beslut ärendenummer, som kan vara till hjälp vid en sökning. 

Vad prövar disciplinnämnden?

Disciplinnämnden beslutar enbart i frågor om god advokatsed. Disciplinnämnden och Advokatsamfundet är inte behörigt att utdöma skadestånd och får inte ingripa i pågående ärenden. Disciplinnämnden kan heller inte ändra belopp på fakturor.

Om du inte kan komma överens med din advokat om betalningen för hans eller hennes tjänster kan du vända dig till Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd (KTN). KTN prövar nämligen arvodestvister eller andra ekonomiska krav som en konsument riktar mot en advokat eller en advokatbyrå.

Läs mer om Konsumenttvistnämnden på nämndens webbplats. 

Om du har andra frågor om får du gärna kontakta oss via mejl till info@advokatsamfundet.se

Välkommen till Advokatsamfundet! Webbplatsen är tyvärr inte optimerad för Internet Explorer. Du behöver en modernare webbläsare om du ska kunna ta del av hela vårt innehåll på webbplatsen.