Välkommen till Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd

Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd är en nämnd för alternativ tvistlösning som prövar arvodestvister eller andra ekonomiska krav som en konsument riktar mot en advokat eller en advokatbyrå. Det kostar bara 100 kronor att få en prövning i Konsumenttvistnämnden. 

Konsumenttvistnämnden hjälper dig som: 

  • är konsument
  • har ett krav i anledning av en advokattjänst
  • har försökt uppnå en lösning i samförstånd med advokat.

Vanliga frågor och svar

Kostar det något att skicka in ett krav till Konsumenttvistnämnden?

Det kostar 100 kronor. Avgiften måste sättas in på bankgirokonto 404-4954 innan du skickar in ditt krav. Ange ditt namn och personnummer när du sätter in avgiften.

Vem kan skicka in ett krav till Konsumenttvistnämnden?

Enbart konsumenter kan skicka in krav till Konsumenttvistnämnden. En konsument är en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför den egna närings- eller yrkesverksamheten.

Vad är det för skillnad mellan prövning i allmän domstol och prövning i Konsumenttvistnämnden?

I Konsumenttvistnämnden är förfarandet enbart skriftligt. Det finns ingen möjlighet att höras muntligen eller att åberopa muntlig bevisning. I allmän domstol är förfarandet muntligt och det finns möjlighet att åberopa muntlig bevisning.

Handläggningen i Konsumenttvistnämnden sker under sekretess, medan handläggning i allmän domstol som regel är offentlig. Konsumenttvistnämnden kan dock besluta att publicera vissa principiella beslut i anonymiserad form.

I Konsumenttvistnämnden kan du aldrig bli betalningsskyldig för motpartens kostnader. I allmän domstol blir den part som förlorar som huvudregel betalningsansvarig för motpartens kostnader.

Beslut från Konsumenttvistnämnden är bindande för advokaten. I allmän domstol är domar bindande för bägge parter.

Som huvudregel får du beslut från Konsumenttvistnämnden inom 90 dagar från avslutad skriftväxling. I allmän domstol kan det ta längre tid.

Om du har andra frågor om får du gärna kontakta oss via mejl till info@advokatsamfundet.se

Kontaktuppgifter

Postadress:
Konsumenttvistnämnden
Sveriges advokatsamfund
Box 27321
102 54 Stockholm

Telefon (växel) 08-459 03 00
E-post: konsumenttvistnamnden@advokatsamfundet.se

Telefontid för allmänheten kl. 10–12 vardagar

Välkommen till Advokatsamfundet! Webbplatsen är tyvärr inte optimerad för Internet Explorer. Du behöver en modernare webbläsare om du ska kunna ta del av hela vårt innehåll på webbplatsen.