Du kan skicka in ditt krav per post eller via e-post.

Om du skickar in ditt krav via e-post får storleken högst vara 30 MB.
Filformat på text som vi kan läsa är följande: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf, docm, txt, rtf, msg, htm, html, odt, ods och odg.
Vi ber dig att i första hand använda Word- eller PDF-format.

Välj tillvägagångssätt

Välj nedan om du vill ladda ner en Word-fil med formulärfält att fylla i med dator, en tom PDF-fil att skriva ut och fylla i för hand eller på skrivmaskin och skicka in tillsammans med bilagor/bevisning i ett vanligt brev – eller om du vill fylla i ett onlineformulär med ifyllnadshjälp och kontroller för att sedan skicka i vanligt brev eller via e-post.

Fullmakt

Om du anmäler för annan än dig själv behöver du skicka med en fullmakt.

Fullmaktsblankett i Word-format

Onlineformuläret

Stjärnmarkerade uppgifter är obligatoriska och måste fyllas i. I webbformuläret kan du gå bakåt i formuläret genom att använda knapparna i vänsterkant. Det går inte att spara anmälan utan den måste göras klart vid ett tillfälle.

Skicka in ditt krav

Ladda ner Word-fil (fyll i på dator)

Ladda ner PDF-fil (skriv ut och fyll i)

Du är på väg att stänga formuläret.

All information kommer att försvinna.
Vill du fortsätta?

Din PDF-fil förbereds.

Det kan ta en stund.
Stäng inte det här fönstret under tiden du väntar.

Loading...
Steg 1 av 6

Grunduppgifter

Konsumenttvistnämnden prövar enbart arvodestvister och andra ekonomiska krav som en konsument riktar mot en advokat eller biträdande jurist på advokatbyrå, nedan gemensamt kallade advokat. För att säkerställa att ditt krav kan prövas av Konsumenttvistnämnden ber vi dig fylla i checklistan nedan.

Är du en konsument i förhållande till advokaten?

Enbart konsumenter kan begära att krav mot advokat prövas av nämnden. En konsument är en fysisk person. Om ditt krav har samband med din närings- eller yrkesverksamhet kan nämnden inte pröva kravet. Observera att ett dödsbo inte är en fysisk person utan en juridisk person. Om ditt krav exempelvis rör en advokats uppdrag som boutredningsman kan Konsumenttvistnämnden inte pröva tvisten eftersom uppdraget har utförts för dödsboets räkning.

Är du missnöjd med advokatens arvode eller har du ett ekonomiskt krav mot advokaten?

Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd prövar bara krav som en konsument riktar mot en advokat i anledning av det advokatuppdrag som advokaten har utfört för konsumentens räkning.

Har du försökt uppnå en lösning i samförstånd med advokaten?

För att Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd ska kunna ta upp ett ärende till prövning måste du först skriftligen ha framfört ditt krav till din advokat. Först om en lösning i samförstånd med advokaten inte har kunnat uppnås kan du vända dig till nämnden med ditt krav.

Är du missnöjd med advokatens arvode eller har du ett ekonomiskt krav mot advokaten?

Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd prövar bara krav som en konsument riktar mot en advokat i anledning av det advokatuppdrag som advokaten har utfört för konsumentens räkning.

Har du läst igenom Steg 1 – Vilka ärenden prövar Konsumenttvistnämnden?

På länken får du all information som du behöver för att få ditt krav prövat av Konsumenttvistnämnden. Det är viktigt att läsa igenom informationen. Även om du svarat ja på de inledande frågorna finns ytterligare förutsättningar, som måste vara uppfyllda för att ditt krav ska kunna prövas av nämnden.

Har du svarat Nej på någon av ovanstående frågor kan ditt krav inte prövas av nämnden.

100 kronor har satts in på BG 404-4954 med adressat: Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd, Sveriges advokatsamfund.

Steg 2 av 6

Konsument och Ombud

Obligatoriska fält är markerade med *

Konsumenten
Jag önskar komunicera med Konsumenttvistnämnden via *
Ombud

Om du är ombud för en konsument måste en fullmakt bifogas. Exempel på fullmakt finns på Fullmaktsblankett i Word-format

Steg 3 av 6

Advokat mot vilken krav riktas

Obligatoriska fält är markerade med *

Har du försökt uppnå en lösning i samförståd med advokaten?
Steg 4 av 6

Vad önskar du att konsumenttvistnämnden ska pröva?

Obligatoriska fält är markerade med *

Har du försökt uppnå en lösning i samförståd med advokaten?
Steg 5 av 6

Bevisning till stöd för ditt krav

Obligatoriska fält är markerade med *

Steg 6 av 6

Kontroll

Nedan följer en automatiserad sammanställning av uppgifterna du fyllt i. Kontrollerna att alla uppgifter stämmer innan du klickar på knappen för att ladda ner alla uppgifter och skapa ett PDF-dokument.

När du klickat på knappen och skapat PDF-dokumentet så kan du sedan välja att skicka in det antingen per e-post (glöm då inte att även bifoga dina bilagor) till e-post: konsumenttvistnamnden@advokatsamfundet.se eller printa ut dokument och skicka det, tillsammans med dina bilagor, till:

Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd
Sveriges advokatsamfund
Box 27321
102 54 Stockholm

Grunduppgifter

Är du en konsument i förhållande till advokaten:
{{steps.step1.formFields.konsument}}
Är du missnöjd med advokatens arvode eller har du ett ekonomiskt krav mot advokaten:
{{steps.step1.formFields.missnojd}}
Har du försökt uppnå en lösning i samförstånd med advokaten:
{{steps.step1.formFields.forsoktLosning}}
Är du missnöjd med advokatens arvode eller har du ett ekonomiskt krav mot advokaten:
{{steps.step1.formFields.ekonomisktKrav}}
Har du läst igenom Steg 1 – Vilka ärenden prövar Konsumenttvistnämnden:
{{steps.step1.formFields.lastIgenom}}
100 kronor har satts in på BG 404-4954 med adressat Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd, Sveriges advokatsamfund:
{{steps.step1.formFields.sattInPengar}}

Konsument och ombud

Konsumenten

Förnamn:
{{steps.step2.formFields.firstName}}
Efternamn:
{{steps.step2.formFields.lastName}}
Personnummer:
{{steps.step2.formFields.idNumber}}
Gatuadress:
{{steps.step2.formFields.streetAddress}}
Postnummer:
{{steps.step2.formFields.zip}}
Postort:
{{steps.step2.formFields.city}}
Telefonnummer:
{{steps.step2.formFields.phone}}
E-postadress:
{{steps.step2.formFields.email}}
Föredragen kommunikationsväg:
{{steps.step2.formFields.wayOfCommunication}}

Advokat mot vilken krav riktas

Förnamn:
{{steps.step3.formFields.lawyerFirstName}}
Efternamn:
{{steps.step3.formFields.lawyerLastName}}
Advokatbyrå:
{{steps.step3.formFields.lawfirm}}
När klagade du skriftligen till advokaten:
{{steps.step3.formFields.whenComplained}}
Vad begärde du:
{{steps.step3.formFields.whatAskedFor}}
När och vad svarade advokaten:
{{steps.step3.formFields.lawyerAnswer}}

Vad önskar du att konsumenttvistnämnden ska pröva?

Bakgrund:
{{steps.step4.formFields.background}}
Vad begärde du? Redogör för ditt krav:
{{steps.step4.formFields.askingFor}}
Hur motiverar du ditt krav:
{{steps.step4.formFields.motivation}}

Bevisning till stöd för ditt krav

Sammanställning över bifogade handlingar:
{{steps.step5.formFields.proof}}