Eftersom prövningen i nämnden måste ske snabbt och effektivt i enlighet med ett ökat konsumentskydd är det viktigt att du, redan när du skickar in ditt krav, ger fullständig information om tvisten och bilägger alla dokument som du vill åberopa.

Kontrollera att det klart framgår av ditt krav att det uppfyller de förutsättningar som krävs för att nämnden kan ta upp kravet till prövning. Dessa förutsättningar hittar du under steg 1. Du måste t.ex. ange när du skriftligen framställde klagomål till advokaten och hur du försökte lösa tvisten i samförstånd med advokaten. Ange också alltid värdet på ditt krav.

Du kommer att få mycket begränsad möjlighet att komplettera ditt krav när det väl är inskickat så det är mycket viktigt att få allt rätt från början.

Om du vill ge in handlingar till Advokatsamfundet via e-post ber vi dig att i första hand använda Word- eller PDF-format.

Avgiften på 100 kr måste betalas in på bankgirokonto 404-4954 innan du skickar in ditt krav.

Du kan välja att printa ut ett formulär som du fyller i för hand och skickar in med post eller att fylla i ett formulär online, som du sedan skickar in till Konsumenttvistnämnden med e-post eller med vanlig post.

Om du väljer att fylla i formuläret online är det viktigt att du är väl förberedd innan du börjar fylla i formuläret. Du måste följa instruktionerna som ges i formuläret. Ett förslag är att göra en kronologisk översikt av det som hänt för att få en helhetsbild. Det är också bra att ha tillgång till alla bilagor som du önskar bifoga.

Innan du skickar in ditt krav måste du ha betalat in avgiften på 100 kronor till bankgirokonto 404-4954, Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd, Sveriges advokatsamfund. Ange ditt namn och personnummer.

När du är redo att skicka in ditt krav, gå till steg 3 – Skicka in ditt krav