Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Välkommen till Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd

Konsumenttvistnämnden påbörjade sitt arbete den 11 januari 2016. 

För att ett krav ska kunna ges in till Konsumenttvistnämnden måste tvisten ha uppstått efter den 11 januari 2016.

Konsumenttvistnämnden är en nämnd för alternativ tvistlösning som avses i 4 § första stycket lagen (2015:671) om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden. Nämnden är inrättad för att pröva arvodestvister och andra ekonomiska krav, både inhemska och gränsöverskridande, som en konsument riktar mot en advokat eller en advokatbyrå.

I vänstermenyn får du information om varför Konsumenttvistnämnden inrättats, hur nämnden är sammansatt och vilka regler som används i förfarandet. Du får även information om vad ett beslut från Konsumenttvistnämnden innebär.