Av ledamöterna är två advokater, två företrädare för konsumentintresset och en före detta ordinarie domare. På så sätt representeras konsumentintresset och advokatintresset med lika många ledamöter.

Advokatsamfundets styrelse utser ledamöter och suppleanter i Konsumenttvistnämnden. Samtliga ledamöter och suppleanter utses för tre år i taget.

I fråga om jäv för Konsumenttvistnämndens ledamöter och suppleanter gäller förvaltningslagen i tillämpliga delar.

Ingen ersättning för nedlagt arbete utgår till de ledamöter som är advokater. Övriga ledamöter ersätts per sammanträde. Ersättningen är inte kopplad till utgången i ärendena utan är en schablonersättning för nedlagt arbete i nämndens verksamhet.

Konsumenttvistnämnden

Ordförande

Inger Söderholm (f.d. lagman)

Ordinarie ledamöter (advokatrepresentanter)

Olof Rågmark, innehavare, Olof Johan Rågmark Advokatbyrå AB, Saltsjöbaden.

Marie-Louise Landberg, delägare på Advokaterna Enetjärn & Landberg HB, Norrköping.

Ordinarie ledamöter (konsumentrepresentanter)

Jenny Sparring, jurist, Konsumenternas försäkringsbyrå

Maria Wiezell, konsumentvägledare, Stockholms stad/Sveriges konsumenter

Suppleant för ordförande:

Jan Öhman (f.d. hovrättslagman)

Suppleanter för advokatintresset:

Lena Isaksson, Advokaterna Lena Isaksson & Ulf Holst AB, Umeå.

Dan Hanqvist, Roschier Advokatbyrå AB, Stockholm.

Suppleanter för konsumentintresset:

Lotty Nordling

Håkan Carlsson

Konsumenttvistnämndens kansli:

Handläggare: Felix Ekman och Marcus Waldemarsson