Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Beslut från Konsumenttvistnämnden

Beslut från Konsumenttvistnämnden kan inte överklagas.

Beslut från Konsumenttvistnämnden är bindande för advokaterna enligt punkt 4.1.7 i vägledande regler om god advokatsed.

Om en advokat inte följer ett beslut från Konsumenttvistnämnden kan du anmäla detta till Advokatsamfundets disciplinnämnd.

Som konsument kan du vända dig till allmän domstol för att pröva tvisten. Om du vänder dig till allmän domstol kan du dock inte därefter få saken prövad av Konsumenttvistnämnden.

Vissa beslut publiceras i anonymiserad form här: Beslut