Postadress

Konsumenttvistnämnden, Sveriges advokatsamfund, Box 27321, 102 54 Stockholm

E-post

konsumenttvistnamnden@advokatsamfundet.se

Om du vill ge in handlingar till Konsumenttvistnämnden via e-post ber vi dig att i första hand använda Word- eller PDF-format.

Webbplats

www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden 

Telefon

Nationellt 08-459 03 00 (växel)
Internationellt +46 8 459 03 00 (växel)

Telefontid

Telefontid för allmänheten: måndag till fredag kl. 10–12