Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Kontakt

Postadress

Konsumenttvistnämnden, Sveriges advokatsamfund, Box 27321, 102 54 Stockholm

E-post

konsumenttvistnamnden@advokatsamfundet.se 

Webbplats

www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden 

Telefon

Nationellt 08-459 03 00 (växel)
Internationellt +46 8 459 03 00 (växel)

Telefontid

Telefontid för allmänheten: måndag till fredag kl. 9.00–12.00