För att du ska kunna förstå om ditt krav kan prövas av Konsumenttvistnämnden och dessutom få en beskrivning av hur nämnden hanterar ditt krav har vi indelat informationen rörande kravhanteringen i fem steg:

  • under steg 1 får du reda på vad som måste vara uppfyllt för att du ska få skicka in ett krav till nämnden,
  • under steg 2 får du praktisk information om hur man går till väga om man vill skicka in ett krav,
  • under steg 3 får du verktygen för att kunna skicka in ditt krav till nämnden,
  • under steg 4 får du information om hur nämnden hanterar ditt ärende när den fått in ditt krav och slutligen,
  • under steg 5 får du information om vad som händer när du fått ditt beslut från nämnden.

Det är viktigt att du läser igenom informationen i samtliga steg noggrant.

Använd menyn ovan för att navigera mellan de olika stegen eller gå direkt till steg 1 – Vilka ärenden prövar Konsumenttvistnämnden?