När du har fått ditt beslut – vad innebär detta?

Beslut från Konsumenttvistnämnden går inte att överklaga.

Beslut från Konsumenttvistnämnden är bindande för advokater enligt Vägledande regler om god advokatsed.

Som konsument är du inte förhindrad att vända dig till allmän domstol för prövning av ärendet.

I beslut från Konsumenttvistnämnden redovisas enbart en sammanfattning av vad parterna anfört i ärendet. Konsumenttvistnämnden har dock vid avgörandet tagit del av samtliga handlingar. Handläggningen hos Konsumenttvistnämnden sker under sekretess. Handlingar, inklusive beslut, blir inte offentliga handlingar. Konsumenttvistnämnden får dock bestämma att beslut av nämnden helt eller delvis ska offentliggöras. Beslut som publiceras kommer att publiceras i anonymiserad form.