Här finner du beslut av principiellt intresse, vägledande beslut, som disciplinnämnden särskilt har beslutat att publicera. Dessa beslut publiceras också i tidskriften Advokaten.

Från och med februari 2023 publiceras dessutom alla disciplinnämndens plenumbeslut på webben.

Om Advokatsamfundets kommunikation av disciplinbeslut

Du kan välja att söka bland enbart beslut av principiellt intresse, eller bland samtliga publicerade beslut.

Beslut av principiellt intresse markeras i listan med en kompassymbol. 

Sök bland särskilt publicerade beslut av principiellt intresse (vägledande beslut).

Sök bland samtliga publicerade beslut.

Besluten publiceras i avidentifierad form, vilket gör att vissa skillnader i förhållande till originalbeslutet förekommer.