Advokaterna är Advokatsamfundet

Utan advokater inget Advokatsamfund. Advokatsamfundet är ditt samfund, med uppgiften att ge hjälp, stöd och vägledning till alla sina ledamöter. Stödet och vägledningen tar sig olika former: utbildningar och konferenser, de vägledande reglerna om god advokatsed, cirkulär och vägledande uttalanden.

Sök i menyn längts till höger för att läsa mer om Advokatsamfundets roll gentemot dig som advokat eller biträdande jurist, men också hur du kan påverka Advokatsamfundet.