Ombudskostnadsnämnden har inrättats genom en överenskommelse mellan Svensk Försäkring (tidigare Försäkringsförbundet) och Sveriges advokatsamfund. Den har till uppgift att på begäran av advokat eller biträdande jurist på advokatbyrå, försäkringsbolag eller Trafikförsäkringsföreningen pröva skäligheten i arvoden och andra kostnadsanspråk som skall ersättas ur försäkringar.

Ombudskostnadsnämnden är partssammansatt, med en domare som ordförande. Den avger endast rådgivande yttranden. Ansökningsavgift för prövning utgår med 1 500 kr.

Kontakta Ombudskostnadsnämnden

Ombudskostnadsnämnden
Box 24067
104 50 Stockholm
Karlavägen 108
Tfn 08-522 787 20
Telefax 08-522 787 30