Advokatsamfundet är en privaträttslig sammanslutning, där landets alla advokater ingår. Bara den som är ledamot av samfundet får använda titeln advokat.

Advokatsamfundets dagliga verksamhet leds av generalsekreteraren advokat Mia Edwall Insulander.

Advokatsamfundets ordförande är sedan den 1 juli 2021 advokat Eva-Maj Mühlenbock.

Kontakta oss!

Pressekreterare/kommunikatör Petter Svensson, tel. 08-459 03 21, e-post Petter.Svensson@advokatsamfundet.se.

Advokat Mia Edwall Insulander, generalsekreterare, tel. 08-459 03 00, e-post Mia.Edwall.Insulander@advokatsamfundet.se.

Advokat Eva-Maj Mühlenbock, Advokatsamfundets ordförande sedan den 1 juli 2021, tel. 076-617 08 61.