Advokatsamfundets journalistpris delas ut sedan 1987. Det instiftades i samband med Advokatsamfundets 100-årsjubileum. Priset ges till en journalist som på ett sakligt, engagerande och skickligt sätt har behandlat förhållanden inom rättsväsendets och rättssäkerhetens område. Prissumman är 50 000 kronor.

I Advokatsamfundets journalistpriskommitté ingår justitiekanslern Mari Heidenborg, advokat Viktor Banke och journalisten Niklas Orrenius.

Tidigare pristagare

Följande personer har tagit emot Sveriges advokatsamfunds journalistpris sedan det inrättades 1987:
1987 Claes von Hofsten, Svenska Dagbladet, och Jan Mosander, Ekoredaktionen
1988 Hans Schöier, Eskilstuna-Kuriren
1989 Per Wendel, Expressen
1990 Eko-redaktionen, Sveriges Radio
1991 Jesús Alcalá, Sydsvenska Dagbladet
1992 —
1993 Gun Fälth, Dagens Nyheter
1994 Ingalill Löfgren, Göteborgs-Posten
1995 Rolf Gustavsson, Svenska Dagbladet
1996 Maciej Zaremba, Dagens Nyheter
1997 Ingemar Norgren, Norrköpings Tidningar
1998 Gunnar Lindstedt, frilans
1999 Anders Sundkvist, Aktuellt
2000 Anders R. Olsson, frilans och författare
2001 Kaa Eneberg för boken ”Tvingade till tystnad”
2002 Mats Svegfors, Svenska Dagbladets före detta chefredaktör
2003 Katarina Wennstam för boken ”Flickan och skulden”
2004 Annika Ström Melin, Sveriges Radio
2005 Maria Abrahamsson, Svenska Dagbladet
2006 Erik Höjer, Östgöta Correspondenten, för artikelserien ”Svindlarna” om näringsförbud
2007 Pär Ström, integritetsombudsman vid tankesmedjan Den nya välfärden
2008 Nils Funcke, Riksdag & Departement
2009 Dilsa Demirbag-Sten, frilans och författare
2010 Tomas Ramberg, Sveriges Radio
2011 Radioprogrammet Kaliber
2012 Hanne Kjöller, Dagens Nyheter
2013 Samir Abu Eid, Sveriges Television
2014 Oisín Cantwell, Aftonbladet
2015 Peter Wolodarski, Dagens Nyheter
2016 Bo-Göran Bodin, Sveriges Radio
2017 Mathias Ståhle, Eskilstuna-Kuriren
2018 Negra Efendić, Svenska Dagbladet
2019 Niklas Orrenius, Dagens Nyheter
2020 David Baas, Expressen
2021 Åsa Erlandsson, Dagens Nyheter
2022 Jens Littorin

Fotnot: 1992 delades det inte ut något pris. Enligt statuterna delas priset ut årligen, om inte prisnämnden meddelar att den inte har funnit någon lämplig pristagare.