Det finns inte några bestämmelser som anger vem som har rätt att kalla sig jurist och starta juridisk byrå. Det kan vem som helst göra. Däremot får endast den som har blivit antagen som ledamot av Sveriges advokatsamfund kalla sig advokat.