Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd är en godkänd nämnd för alternativ tvistlösning enligt lagen (2015:671) om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden.

Konsumenttvistnämnden prövar arvodestvister och andra tvister mellan en konsument och en advokat eller en advokatbyrå. Konsumenttvistnämnden kan till exempel, efter en skälighetsprövning, sätta ner ett arvode.

Konsumenttvistnämnden prövar tvister som uppstått efter den 11 januari 2016.

Innan man vänder sig till Konsumenttvistnämnden måste man skriftligen ha klagat till sin advokat och försökt lösa tvisten i samförstånd med denne. Tvisten får inte heller röra för låga eller för höga belopp.

Mer information hittar du på Konsumenttvistnämndens webbplats

Arvodesprövning i äldre ärenden

Om du tycker att arvodet i ett äldre ärende är för högt och inte kan komma överens med advokaten får detta som regel prövas i domstol. Undantaget är ärenden som hade påbörjats senast under 2001.

Ärenden som påbörjades före den 1 januari 2002 kan prövas av särskilda skiljenämnder.

Information om prövning av advokats sluträkning i ärenden som påbörjades före den 1 januari 2002