Det går inte att ange någon prislista för advokattjänster. Det finns ingen fast taxa som gäller för alla advokater. I sitt arvode väger advokaten in en mängd faktorer, bland annat hur lång tid ditt ärende kommer att ta och hur komplicerat det är.

Du kan alltid ta upp kostnadsfrågan när du kontaktar en advokat. I vissa tidsbegränsade ärenden kan du få en uppskattning av kostnaderna från första början. För mer komplicerade frågor kan det vara svårt för advokaten att lämna en precis prognos, eftersom det är omöjligt att från början veta hur ärendet kommer att utvecklas. Du bör se till att advokaten fortlöpande håller dig underrättad om kostnaden.

Arvodet ska vara skäligt

Enligt de advokatetiska reglerna ska en advokats arvode (det han eller hon tar betalt för sitt arbete) vara skäligt. Vad som är skäligt går förstås inte att säga en gång för alla. Hur stort och svårt uppdraget är, hur skicklig advokaten är och vilket slutresultatet blev är några faktorer som kan påverka arvodet.
Advokater kan ta betalt på olika sätt: per timme eller med ett fast pris. Däremot får advokater som huvudregel inte ta betalt i form av en andel av uppdragets resultat.

Kvalificerad rådgivning kan löna sig

Kostnaden för att anlita en advokat kan ibland se hög ut. Ändå kan det löna sig att ta hjälp av en kvalificerad juridisk rådgivare. Advokaten arbetar för dig och för att hjälpa dig lösa dina juridiska problem så smidigt och kostnadseffektivt som möjligt. Utifrån sin kunskap och erfarenhet kan advokaten många gånger bidra till en smidig lösning av konflikter som annars skulle ha fördjupats, vilket spar både tid och pengar.

I många fall där du behöver anlita en advokat kan du få hjälp att betala för tjänsterna. Advokaten är skyldig att informera dig om vilka möjligheter som finns att få ersättning för en del av kostnaderna och att hjälpa dig att ansöka.

Läs mer om i vilka situationer du kan få ekonomisk hjälp för att anlita advokat på sidan Ekonomiskt stöd.