Lyssnande människor

De adepter som antas får möjlighet att delta i ett mentorskapsprogram under ett år. Du deltar både vid utbildningstillfällen på temat ledarskap och vid gruppträffar tillsammans med andra adepter och mentorer.

Missa inte denna unika möjlighet att utvecklas och lära dig mer om ledarskap i advokatvärlden. 

Ansök till Moa 2024

Nu är anmälan öppen till årets omgång av mentorsprogrammet MOA. De adepter som antas kommer att ingå i mindre mentorsgrupper som träffas löpande. Varje grupp leds av en mentor med lång erfarenhet från advokatyrket.

Utöver träffarna i mentorsgrupperna ingår också två teoretiska utbildningstillfällen ledda av juristen och ledarskapsutvecklaren Malin Nyman och psykologen Jens Näsström.

MOA startar med ett digitalt möte den 15 augusti 2024. Den teoretiska utbildningen hålls sedan den 3 - 4 oktober, samt den 30 - 31 januari 2025. Utbildningen hålls i Advokatsamfundets hus i Stockholm. För att antas till programmet måste du kunna medverka vid dessa utbildningstillfällen.

MOA riktar sig till nyblivna advokater som långsiktigt avser att fortsätta vara verksamma på advokatbyrå och utveckla sitt ledarskap samt bli handledare för yngre jurister.

Sista ansökningsdag till höstens program är den 5 juli. I ansökan är det viktigt att du motiverar varför du vill gå mentorsskapsprogrammet, vad du tror att ett deltagande skulle innebära för din personliga utveckling samt hur du resonerar kring att föra eventuella kunskaper och insikter vidare.

Läs mer och ansök.