I Advokatsamfundets stöddokument finns praktiska råd för den som har blivit utsatt för hot eller våld.

Stöddokument – utsatt för hot eller våld

Advokatsamfundet har dessutom knutit en särskild säkerhetsexpert till sig som ska bistå dig som är advokat på lämpligt sätt om du utsätts för hot och trakasserier som inte uppenbart utgör brott (då du normalt omgående bör göra en polisanmälan).

För att komma i kontakt med säkerhetsexperten är du som advokat välkommen att kontakta samfundet via e-postadressen incident@advokatsamfundet.se, alternativt ringa 08-459 03 00 och beskriva ditt ärende. Säkerhetsexperten erbjuder initial kostnadsfri konsultation om hur den specifika situationen bäst hanteras samt stöd och råd om vilka förebyggande åtgärder som är lämpliga i det enskilda fallet.