Advokatsamfundet utfärdar identitetskort för advokater. Identitetskortet är en fotolegitimation med information om att Du är ledamot av Sveriges advokatsamfund. Ansökan om identitetskort skall göras på särskild blankett, som fås från samfundet. Identitetskortet kostar 440 kr inklusive moms och är giltigt i fem år.

Om Du har några frågor om identitets­kortet och/eller vill beställa en ansökningsblankett, kontakta samfundets kansli på tfn 08-459 03 00, fax 08-660 07 79 eller e-post receptionen@advokatsamfundet.se.