Advokatsamfundet har infört digitala advokatlegitimationer. Det är en lösning som bedöms vara säkrare och mer tillförlitlig än den tidigare fysiska legitimationen. Användarens identitet styrks på samma sätt som vid utgivandet av en statligt godkänd e-legitimation.

Tjänsten är sammankopplad med Advokatsamfundets matrikel. Det innebär att endast den som är advokat kan inneha legitimationen. Advokatlegitimationen är en yrkeslegitimation som används för att visa att personen är advokat och ledamot i Advokatsamfundet.

Den digitala advokatlegitimationen ersätter inte redan utfärdade fysiska kort. Båda är fortsatt giltiga legitimationer, men nya fysiska kort kommer inte att tillverkas.

Advokatsamfundet har tagit fram den nya digitala advokatlegitimationen tillsammans med Freja, en statligt godkänd mobil e-legitimation som används för identifiering. Legitimationen används via Frejas app i mobiltelefon eller i surfplatta.

Precis som det tidigare fysiska kortet är den digitala advokatlegitimationen endast formellt giltig inom Sverige. Om du behöver ett intyg för utländska ändamål som visar att du är svensk advokat utfärdar Advokatsamfundet ett ”practising certificate”.

Domstolsverket har skickat information till alla domstolschefer om att Advokatsamfundet har infört digitala advokatlegitimationer och om att Domstolsverket har verifierat att legitimeringstjänstens ”tillitsnivå” är lämplig för identifiering vid inpassering.

Hur skaffar jag Freja+?

Bild av Frejas ikon.

Du måste ha en mobiltelefon eller surfplatta och ett pass eller nationellt ID-kort. Om du inte har det, fungerar det även med körkort eller Skatteverkets ID-kort. Du laddar ner appen Freja på din telefon och följer instruktionerna. Använder du pass eller nationellt ID-kort aktiveras Freja+ inom några minuter. Använder du körkort eller Skatteverkets kort måste du även göra ett besök hos ett Freja-ombud för en fysisk ID-kontroll. Läs mer om att skaffa Freja.

Jag har skaffat Freja+. Vad gör jag nu?

Logga in på Advokatsamfundets webbplats. Klicka på ”Mina sidor”, välj Digital advokatlegitimation och följ instruktionerna. När du skannat QR-koden med appen och verifierat ditt Freja eID+ behöver du ytterligare verifiera dig genom att manuellt ange ditt personnummer. Godkänn och bekräfta därefter din identitet, samt godkänn att yrkeslegitimationen läggs till i Freja.

Skaffa digital advokatlegitimation

Vart vänder jag mig om jag har fler frågor?

Frågor om Freja