Här kan du läsa Advokatsamfundets remissyttranden. Du kan filtrera remissvaren med hjälp av menyn, så att du bara ser ett visst år.

Du kan också söka bland remissvaren. Skriv in ditt sökord (t.ex. ”tvångsmedel”) i sökrutan här ovanför och klicka på Sök.