Verksamhetsberättelserna är i form av PDF-dokument.

advokatsamfundets_verksamhetsberattelse_2023_VB2_140.jpg

Verksamhetsberättelse 2023

advokatsamfundets_verksamhetsberattelse_2022_VB2_140.jpg

Verksamhetsberättelse 2022

advokatsamfundets_verksamhetsberattelse_2021_VB2_140.jpg

Verksamhetsberättelse 2021

Advokatsamfundets_verksamhetsberattelse_2020_digital_VB2_140.jpg
Verksamhetsberättelse 2020 – fullständig digital version

Advokatsamfundets_verksamhetsberattelse_2019_tryck_VB1_140.jpg
Verksamhetsberättelse 2020 – tryckt version

Advokatsamfundets_verksamhetsberattelse_2019_digital_VB2_140.jpg
Verksamhetsberättelse 2019 – fullständig digital version

Advokatsamfundets_verksamhetsberattelse_2019_tryck_VB1_140.jpg
Verksamhetsberättelse 2019 – tryckt version

Advokatsamfundets_verksamhetsberattelse_2018_digital_VB2_140.jpg
Verksamhetsberättelse 2018 – fullständig digital version

Advokatsamfundets_verksamhetsberattelse_2018_tryck_VB1_140.jpg
Verksamhetsberättelse 2018 – tryckt version


Verksamhetsberättelse 2017


Verksamhetsberättelse 2016

Framsida Advokatsamfundets verksamhetsberättelse 2015
Verksamhetsberättelse 2015

Framsida Advokatsamfundets verksamhetsberättelse 2013
Verksamhetsberättelse 2014


Framsida Advokatsamfundets verksamhetsberättelse 2013
Verksamhetsberättelse 2013

Framsida verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 

Länk till Advokatsamfundets verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 

Länk til verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse 2010 (pdf 2 MB)

Verksamhetsberättelse 2009 (pdf, 2 MB)

Verksamhetsberättelse 2008 (pdf, 3 MB)

Verksamhetsberättelse 2007 (pdf, 4 MB)

Verksamhetsberättelse 2006 (pdf, 5 MB)

Verksamhetsberattelse 2005 (pdf, 3 MB)

Verksamhetsberattelse 2004 (pdf, 800 kB)

Verksamhetsberattelse 2003 (pdf, 1 MB)

Verksamhetsberattelse 2002 (pdf, 300 kB)

Verksamhetsberattelse 2001 (pdf 900 kB)

 Verksamhetsberattelse 2000 (pdf, 1 MB)