Ukrainas karta

Läs mer om Advokatsamfundets ställningstagande, hur samfundet arbetar med att stödja Ukraina, vad du som enskild advokat kan bidra med och vad advokaterna bör tänka på med anledning av situationen.