På EU:s e-juridikportal har publicerats en vägledning om flyktingbarn från Ukraina och gränsöverskridande rättsliga frågor med anknytning till deras situation.

Vägledningen finns på svenska och andra språk på e-juridikportalen som text och i PDF-format.