Rådet för de europeiska advokatsamfunden (CCBE) har publicerat en lista med kontaktpunkter i Europas länder dit flyktingar från Ukraina kan vända sig för att få juridisk rådgivning.

Här har vi samlat information om, och länkar till, internationella advokatreaktioner på kriget.

Advokatsamfundet: CCBE fördömer Rysslands invasion av Ukraina

Advokatsamfundet: Advokater fördömer Rysslands invasion av Ukraina

European Law Institute: Resolution om Ukraina, 24 februari

International Bar Association: Global Insight podcast

Podd som tar upp bakgrunden till Ukrainakrisen, Rysslands hybridkrigföring och betydelsen av sanktioner för att bekämpa aggression och autokrati. Medverkar gör:

  • Olga Lautman, expert på Ryssland, Ukraina och Östeuropa, senior fellow vid Centret för europeisk policyanalys
  • Bill Browder, VD för Hermitage Capital Management som länge förespråkat hårdare sanktioner mot Ryssland
  • Darja Kalenjuk, VD för och medgrundare av Anti-Corruption Action Centre i Kiev (AntAC).

Uttalande av Internationella brottmålsdomstolens åklagare Karim A. A. Khan, QC, om situationen i Ukraina

Centret för ekonomisk återhämtning, Ukraina: Finding Ways to Support Ukraine & End War in Europe (PDF, 3,2 MB)

Rådet för de europeiska advokatsamfunden (CCBE) har satt upp en särskild webbsida med information om initiativ som CCBE och dess medlemsorganisationer har tagit med anledning av läget i Ukraina.

CCBE genomförde tillsammans med European Lawyers Foundation ett webbseminarium den 15 juni om EU:s sanktioner och advokaternas roll. Rapporten från seminariet innehåller fakta samt frågor och svar om ämnet.

Den 16 mars beordrade Internationella domstolen i Haag (ICJ) i ett interimistiskt beslut Ryssland att omedelbart avbryta sina militära operationer i Ukraina. Av domstolens 15 domare röstade alla utom den ryske och den kinesiska domaren för beslutet. ICJ är FN:s huvudorgan för juridiska bedömningar och domslut. ICJ:s beslut är bindande. Varje stat som har samtyckt till att låta ICJ avgöra tvister har också förbundit sig att följa domstolens beslut.

Information från Utrikesdepartementet om Internationella domstolen (ICJ), Internationella brottmålsdomstolen (ICC) och andra internationella tribunaler och domstolar

International Bar Associaion (IBA) har gjort en sammanställning av de uttalanden, praktiska hjälpåtgärder och initiativ som IBA har genomfört eller planerar till stöd för Ukraina.