Genom Rådet för de europeiska advokatsamfunden (CCBE) har idag den 25 februari Sveriges advokatsamfund och övriga advokatsamfund i EU och EES enhälligt antagit ett skarpt uttalande rörande Rysslands invasion av Ukraina.

CCBE kräver i sitt uttalande att Ryssland omedelbart avbryter sin olagliga invasion av Ukraina, som utgör ett brott mot folkrättens grundprinciper. Advokatsamfunden uppmanar också åklagare vid Internationella brottmålsdomstolen att snarast inleda en utredning mot president Putin övriga ansvariga för angreppet på Ukraina.

CCBE uttrycker också sitt stöd för såväl Ukrainas advokater, som för de ryska advokater som fruktar för sina liv och därmed inte vågar kritisera det olagliga kriget.

Advokatsamfunden betonar att asylrätten i detta läge måste värnas och respekteras och Europas stater uppmanas att förbereda sig för att hjälpa de människor som flyr undan krig och våld. Slutligen uppmanar CCBE Europas advokater att bistå de flyende med juridisk hjälp, och välkomnar det faktum att många advokater redan ger sådant stöd.

Förutom uttalandet har CCBE också publicerat ett videouttalande av rådets ordförande James MacGuill.

Läs CCBE:s uttalande (på engelska)

Se James MacGuills videouttalande.