2010

1 jan 2011

Regeringsrätten byter namn till Högsta förvaltningsdomstolen

Den 1 januari 2011 byter Regeringsrätten namn till Högsta förvaltningsdomstolen.
23 dec 2010

Utredare öppnar för brottsprovokation

Polismetodutredningen överlämnade igår den 22 december sitt betänkande till justitieminister Beatrice Ask.
23 dec 2010

JO: Utred möjligheterna att förordna offentlig försvarare kvälls- och nattetid

Problem vid frihetsberövanden utanför expeditionstid.
22 dec 2010

Referens till sexuell läggning återinfördes i FN-resolution

Generalförsamlingen återställde resolutionen om utomrättsliga och summariska avrättningar.
22 dec 2010

Viktigare lagar och förordningar inför årsskiftet 2010/2011

Regeringen presenterar de viktigaste lagändringarna.
21 dec 2010

Timkostnadsnormen för 2011 har fastställts

Nya timkostnadsnormen: 1 166 kr för rättsliga biträden med F-skatt.
21 dec 2010

Martin Borgeke blir nytt justitieråd

Straffrättsexpert till Högsta domstolen.
20 dec 2010

Amnesty oroas av förslag om avgift till Europadomstolen

Uppmanar organisationer att protestera.
20 dec 2010

Kommissionen säger ja till fördjupat samarbete om Europapatent

Sverige och 11 andra EU-stater kan få gå vidare på egen hand.