Det är viktigt att se till att uppgifterna om verksamhetsinriktning i Advokatsamfundets matrikel är riktiga. Det gäller både uppgifterna för den enskilde advokaten och uppgifterna för advokatbyrån.

Verksamhetsinriktningarna har stor betydelse när allmänheten söker efter en advokat inom ett visst område.

Matrikelsökningen är den mest besökta sidan på Advokatsamfundets webbplats. Både privatpersoner, företag och myndigheter använder matrikelsökningen när de avser att anlita advokat.

Uppgifter om verksamhetsinriktningar hämtas inte automatiskt till matrikeln från advokatbyråernas egna webbplatser eller från någon annan källa. Advokater och byråer måste själva registrera sina verksamhetsinriktningar.

Varje advokat kan registrera tre verksamhetsinriktningar.

Varje advokatbyrå kan registrera tio verksamhetsinriktningar.

Det är Advokatsamfundets styrelse som har fastställt antalet inriktningar som kan registreras och som har bestämt vilka verksamhetsinriktningar som ska finnas med i listan över inriktningar.

Instruktioner för att lägga till verksamhetsinriktningar m.m. för enskilda advokater

Instruktioner för att lägga till verksamhetsinriktningar m.m. för advokatbyråer