2007

21 dec 2007

Brottsprovokation och infiltration utreds

Regeringen tillsätter utredning om polisens arbetsmetoder.
19 dec 2007

Internetoperatörer bör inte stänga av användare

Advokatsamfundets remissvar på Cecilia Renfors utredning.
19 dec 2007

Fredrik Wersäll blir president i Svea hovrätt

Nuvarande riksåklagaren efterträder Johan Hirschfeldt
19 dec 2007

Advokatsamfundet vill se helhetsgrepp på straffskalan

Säger nej till straffskärpning för vållande till annans död.
18 dec 2007

HD prövar om vinkyl var muta

Advokat får ny prövning
17 dec 2007

Samverkan i fokus på årets EBM-dagar

Ekobrottsmyndigheten en kaxig tioåring, sa justitieministern.
17 dec 2007

Handbok om barnkonventionen

Unicef presenterar svenska barns rättigheter
13 dec 2007

Advokat utses till regeringsråd

Regeringen har idag, torsdag den 13 december, utsett advokat Olle Stenman till regeringsråd. Av regeringsrättens arton ledamöter är Olle Stenman den enda med advokatbakgrund.
13 dec 2007

Utredning ska stärka skyddet för barn och unga

Översyn av LVU och socialtjänstlagen.
12 dec 2007

Europeiska riktlinjer för advokatutbildning antagna

CCBE-rekommendationer ska underlätta den fria rörligheten i Europa.