Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Internetoperatörer bör inte stänga av användare

Advokatsamfundets remissvar på Cecilia Renfors utredning.

Advokatsamfundet har nu yttrat sig över departementspromemorian Musik och film på Internet – hot eller möjlighet? (Ds 2007:29). Samfundet avstyrker utredaren Cecilia Renfors förslag.

Advokatsamfundets huvudsakliga kritik mot förslagen är att de ger allt för vidsträckta rättigheter och skyldigheter till Internetleverantörerna. Dessutom finns en rad svåra frågor om avgränsningar och definitioner som måste klaras ut.

Läs promemorian

Läs Advokatsamfundets remissvar.