2013

20 dec 2013

Kritik mot förslag om Skatteverkets brottsbekämpning

Skatteverkets förslag till lagändringar för att underlätta myndighetens brottsbekämpning kan hota den personliga integriteten och får därför kritik av Datainspektionen.

19 dec 2013

Höjda brottsskadeersättningar

Kränkningsersättningen vid mordförsök utan allvarliga skador har höjts till 100 000 kronor.

18 dec 2013

Generaladvokaten: Datalagringsdirektivet strider mot EU:s rättighetsstadga

Innebär allvarlig inblandning i medborgarnas privatliv.

17 dec 2013

JO kritiserar fängelse för hantering av myndighetspost till intagna

Kriminalvårdare tog ifrån fången den dom han ville överklaga.

16 dec 2013

Rättssäkerheten är viktig när civilanställda sköter polisens brottsutredningar

Advokatsamfundet har svarat på utredning om civilanställda och polisuppgifter.

13 dec 2013

Anne Ramberg: FRA-domstolen sprider dimridåer om signalspaningen

Replik på domstolsordförandens debattartikel i SvD.

12 dec 2013

EU-regler styr fler offentliga upphandlingar

Offentliga upphandlingar i Sverige som styrs av EU-direktiv blir allt fler och omfattar nästan var tredje annonserad upphandling. Det visar ny statistik som Konkurrensverket sammanställt.

12 dec 2013

Bedrägerier – ny vardagsbrottslighet

Bil- och cykelstölder minskar, medan utsattheten för bedrägeri ökar. Brottsligheten varierar också över årstiderna. Det visar en ny kortanalys från Brå.

11 dec 2013

Brottet egenmäktighet med barn utvidgas

Det blir straffbart att gömma barn för den andre föräldern.

11 dec 2013

Hases Per Sjöblom blir ny ordförande för Försvarsunderrättelsedomstolen

Lagmannen i Förvaltningsrätten i Umeå får chefstjänsten i ”FRA-domstolen”.