Sveriges advokatsamfund har ingått ramavtal med Dagens Nyheter om rabatt för advokater på platsannonsering och prenumerationer.

Se ramavtalet på Advokatnätet för detaljerade villkor (kräver inloggning).