2003

17 aug 2006

Kallelseavgift i konkurs

Domstolsverket har höjt kallelseavgiften i konkurs från 250 kr till 325 kr. Den högre avgiften gäller konkurser med konkursbeslut från den 1 mars.
18 dec 2003

Brottmålsadvokat varnas av Advokatsamfundets disciplinnämnd

Friades av hovrätten för räkning med för många arbetstimmar.
18 dec 2003

Advokat uteslöts ur Advokatsamfundet

Även den andre advokaten i det s.k. SEB-målet uteslöts ur Advokatsamfundet.
17 dec 2003

Konkursförvaltares straffansvar vid sen miljörapport

HD ogillade åtal mot konkursförvaltare.
9 dec 2003

Advokattaxor för 2004

Domstolsverket har fastställt advokattaxor för året.
8 dec 2003

Fyrtitvå nya advokater

Advokatsamfundets styrelse antog 42 nya ledamöter vid sammanträdet 4 december.
3 dec 2003

Advokat utesluten ur Advokatsamfundet

En av advokaterna i det s.k. SEB-målet har uteslutits ur Advokatsamfundet.
6 nov 2003

Rattfylleri: HD-dom öppnar för varierad straffvärdesbedömning

Trafikfaran skall beaktas vid straffmätningen.
3 nov 2003

Advokatsamfundet: Kräv prövningstillstånd när Riksåklagaren överklagar till HD

Förslaget kan ge fler prejudikat inom straffrätten.
22 okt 2003

Upphovsrätten i informationssamhället

Advokatsamfundets remissvar om direktivgenomförande.