Sveriges advokatsamfunds disciplinnämnd anser att den andre av de två inblandade advokaterna allvarligt har åsidosatt sina plikter som advokat genom att köpa postväxlar på 8 miljoner kronor åt en klient, utan att ta reda på varifrån pengarna kom och i vilket syfte transaktionen skulle göras, samt genom att ställa ut en check på 845 000 kronor till ett bolag. Pengarna till växlarna och checken hade satts in på advokatens klientmedelskonto.

Disciplinnämnden fann omständigheterna synnerligen försvårande och beslöt på torsdagen att utesluta advokaten ur Advokatsamfundet.

 

Advokaten dömdes i september av Svea hovrätt till villkorlig dom för penninghäleriförseelse.

 

Målet i hovrätten rörde 10 miljoner kronor som hade tagits ut från SE-banken av en okänd person genom bedrägeri och satts in på den nu uteslutne advokatens kollegas företagskonto. Kollegan förde över pengarna till ett konto i Schweiz på uppdrag av en tidigare klient. Sedan den tidigare klienten hade tagit ut 100 000 USA-dollar skickade banken i Schweiz tillbaka pengarna till kollegans konto. Kollegan fick då den nu uteslutne advokaten att ta emot pengarna på ett klientmedelskonto. Advokaten använde 8 miljoner kronor av pengarna till att köpa postväxlar som han överlämnade till den nämnde klienten. En okänd person köpte utländsk valuta för postväxlarna. Därefter är dessa pengars öde okänt. Sedan banken hade ifrågasatt advokatens begäran att köpa en postväxel på ytterligare 845 000 kronor, ställde han i stället ut en check på beloppet till ett bolag. Beloppet användes till olika betalningar.

 

Disciplinnämnden anser att advokatens befattning med de pengar som hans kollega överförde till hans klientmedelskonto har skett i hans advokatverksamhet.

 

När klienten begärde att advokaten omedelbart skulle skaffa postväxlar som var utställda på växlingskontor, var advokaten medveten om att postväxlarna skulle inlösas i kontanter och föras vidare utanför de vedertagna betalningssystemen. Disciplinnämnden finner att advokaten allvarligt har åsidosatt sina plikter som advokat genom att göra som klienten ville och skaffa postväxlarna under de förhållanden som förelåg utan att närmare utreda varifrån pengarna kom och vad som var syftet med klientens önskemål, samt genom att utfärda och vidarebefordra en check på 845 000 kronor sedan banken ifrågasatt hans begäran om en postväxel på beloppet.

 

Med hänsyn till beloppens storlek och vad som i övrigt förekommit finner nämnden att omständigheterna är synnerligen försvårande.

 

Disciplinnämnden har tidigare i år uteslutit advokatens kollega ur Advokatsamfundet.