2004

30 dec 2004

Advokatbistånd till svenska katastrofoffer i Asien

Många advokatbyråer vill ge kostnadsfri juridisk hjälp.
22 dec 2004

Viktiga lagförändringar i skrift från regeringen

En ny skrift beskriver viktiga lagar och förordningar som träder i kraft vid årsskiftet.
17 dec 2004

Avvisade egyptierns anmälan mot Sverige togs inte upp av Europadomstolen

Muhammad al-Zarys klagomål avvisades av formella skäl.
16 dec 2004

Kritik mot förslaget till ett tredje direktiv om penningtvätt

Advokatsamfundets brev till de svenska ledamöterna i Europaparlamentet.
14 dec 2004

Kan en advokat vara styrelseledamot och åta sig advokatuppdrag för bolaget?

Vägledande uttalande av Advokatsamfundets styrelse.
14 dec 2004

Uthyrning av biträdande jurister

Vägledande uttalande av Advokatsamfundets styrelse.

14 dec 2004

Migrationsverkets utredningsskyldighet kan inte läggas på advokat

Vägledande uttalande om offentliga biträdens utredningsskyldighet i asylärenden.
10 dec 2004

Tolv nya advokater

Nya ledamöter av Sveriges advokatsamfund 9 december.
3 dec 2004

Timkostnadsnorm för 2005

Domstolsverkets beslut.
4 nov 2004

21 nya advokater

Nya ledamöter antogs av Advokatsamfundets styrelse.