Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Timkostnadsnorm för 2005

Domstolsverkets förslag och Advokatsamfundets synpunkter.

Domstolsverket har föreslagit att timkostnadsnormen för ersättning av allmänna medel till rättsliga biträden för 2005 skall fastställas till 1 007 kronor exklusive moms.

Advokatsamfundet har lämnat synpunkter på förslaget.

Domstolsverkets förslag och Advokatsamfundets synpunkter (PDF, 1,25 MB)