Domstolsverket har föreslagit att timkostnadsnormen för ersättning av allmänna medel till rättsliga biträden för 2005 skall fastställas till 1 007 kronor exklusive moms.

Advokatsamfundet har lämnat synpunkter på förslaget.

Domstolsverkets förslag och Advokatsamfundets synpunkter (PDF, 1,25 MB)