2005

19 dec 2005

Vem hotar vår rättssäkerhet?

Diskussion i Riksdagshuset
16 dec 2005

Styrelsen antog riktlinjer för EU-advokater

Prov för inträde i Advokatsamfundet
15 dec 2005

23 nya advokater

Beviljade inträde vid styrelsesammanträdet den 15 december.
14 dec 2005

Advokatsamfundet deltar i utbildning av palestinska advokater

Mänskliga rättigheter i fokus för IBA-projekt
13 dec 2005

Seminarium om medling i Köpenhamn

Ökat utbildningsbehov för advokater för att möta väntad förändring av tvistemålsprocessen. Referat av advokat Catharina Tholin.
12 dec 2005

Svensk juriststämma: Migrationsdomstolarna innebär nya utmaningar

Bra reform som genomförs för snabbt, menar advokat Per Stadig.
9 dec 2005

Inför valåret 2006 – var går de rättspolitiska skiljelinjerna?

Paneldebatt på Svensk juriststämman
9 dec 2005

CCBE berömmer Frattinis uttalande om CIA-fängelser

Rådet delar oron för de grundläggande rättigheterna i Europa
7 dec 2005

Håller domstolsväsendets kvalitet måttet?

Paneldebatt på Svensk Juriststämma.
7 dec 2005

Svensk Juriststämma: Tar domstolarna europarätten på allvar?

Hemvävd tolkning förvanskar innehållet i EG-rätten, menar advokat Ola Wiklund.