Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Advokatsamfundet deltar i utbildning av palestinska advokater

Mänskliga rättigheter i fokus för IBA-projekt

Palestinska advokater ska få utbildning kring mänskliga rättigheter. International Bar Association, IBA, den internationella sammanslutningen av advokatsamfund, vill på detta vis stödja den demokratiska utvecklingen på de palestinska territorierna.  

Sveriges advokatsamfunds generalsekreterare Anne Ramberg ingår i delegationen, som under några dagar diskuterat hur projektet ska utformas. Projektet finansieras av den svenska regeringen.