2006

29 dec 2006

Viktigare lagar och förordningar

Nu finns skriften Viktigare lagar och förordningar inför årsskiftet 2006/2007 på regeringens hemsida.
28 dec 2006

Rättshjälp och taxor

Broschyr om rättshjälpslagen.
22 dec 2006

Rättshjälpsmyndigheten får ny webbplats

Konkret information för allmänheten
22 dec 2006

Kurs i nordisk skatterätt

Oslo 15–16 mars 2007
22 dec 2006

Advokatsamfundets kurser våren 2007

Information och anmälan
13 dec 2006

Generaldirektören Gudrun Antemar besöker Hildary

Måndagen den 15 januari 2007, Sturecompagniet, Stockholm.
13 dec 2006

Nytt nummer av Tidskriften Advokaten

Fokus: Den offentlige försvararen 100 år.
8 dec 2006

Riksåklagarens arbetsgrupp vill ha aktiv försvararinsats

Idéskrift ger förslag för bättre resursanvändning, och betonar vikten av att försvararna får ersättning för en aktiv insats under förundersökningen.
7 dec 2006

31 nya ledamöter

Vid styrelsesammanträdet den 7 december 2006 intogs 31 nya ledamöter av Advokatsamfundet.