Hur kan rättsväsendets resurser utnyttjas bättre? En arbetsgrupp ledd av riksåklagare Fredrik Wersäll har nu lämnat sina förslag, i form av en idéskrift.

Arbetsgruppen konstaterar att bland annat narkotikabrott, ekobrott och miljöbrott på senare år blivit allt mer omfattande och svårutredda. Dessa mål kräver så mycket resurser att andra blir liggande. För att utnyttja resurserna bättre vill arbetsgruppen på olika sätt begränsa storleken på processerna.

Redan idag finns möjligheten att begränsa en brottsutredning till bara de allvarligaste brotten. Detta bör utnyttjas mer, anser författarna till idéskriften. Dessutom bör lagstiftningen ses över för att effektivisera rättsprocessen. Fredrik Wersäll pekar i ett pressmeddelande på åtalsuppgörelser och straffrabatter för misstänkta som samarbetar kan vara ett par sätt att lagföra fler personer på ett smidigare sätt.

Arbetsgruppen trycker också på försvararens roll för att få en effektiv brottmålsprocess. En aktiv försvararinsats under utredningen kan ge en smidigare rättegång, inriktad på de frågor där man är oense, menar författarna. De betonar därför också att försvararna måste få ersättning för detta aktiva arbete.

I gruppen har förutom Fredrik Wersäll också ingått överåklagare Peter Hetting, vice överåklagare Roland Andersson, polismästare Peter Tjäder, advokat Leif Gustafson, t.f. chefsrådman Ann-Britt Jansson, professor emeritus Nils Jareborg och kammaråklagare Eva Thunegard (sekreterare).

Idéskriften kan laddas ner från Åklagarmyndighetens hemsida.