2008

30 dec 2008

Utlandssvenskar skyldiga staten miljarder

Utlandsboende svenskar är skyldiga staten stora summor pengar, men indrivningen fungerar dåligt. Det visar en granskning av Riksrevisionen.
30 dec 2008

Nya lagar från årsskiftet

Här är några av de nya lagar som börjar gälla vid årsskiftet och som har direkt eller indirekt bäring på advokatyrket.
29 dec 2008

Advokatsamfundet yttrar sig om Vägen tillbaka för överskuldsatta

Sveriges advokatsamfund har genom remiss beretts tillfälle att yttra sig över delbetänkandet Vägen tillbaka för överskuldsatta (SOU 2008:82).
23 dec 2008

Ny chef för Finansinspektionen utsedd

Regeringen har utsett ekonomie doktor Martin Andersson till ny chef för Finansinspektionen.
22 dec 2008

EU-länder effektiviserar brottsutbytesfrågor

Efter ett regeringsbeslut från den 18 december kommer två Asset Recovery Offices, ARO, att inrättas i Sverige. Kontoren läggs på Ekobrottsmyndigheten och Finanspolisen.
19 dec 2008

Rättsväsendet ska delta vid internationella insatser

Rättsväsendets möjligheter att delta och stödja vid internationella insatser ska stärkas, enligt justitiedepartementet om beslutat om direktiv till utredning.
19 dec 2008

Jultal med satsning på rättsväsendet

Statsminister Fredrik Reinfeldt utlovade strängare straff och fler poliser på gatorna i partiledarens årliga jultal.
18 dec 2008

Utredning om hemlig avlyssning

I dag, den 18 december, beslutade regeringen om ett direktiv till den utredning som ska utvärdera tillämpningen av lagen om hemlig rumsavlyssning och lagen om åtgärder för att förhindra särskilt allvarliga brott.
18 dec 2008

Regeringsförslag om hårdare straff

Tidsbestämda straff för mord och vissa andra brott kan komma att förlängas till 18 år. Det sedan regeringen i dag den 18 december beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslaget.