Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

EU-länder effektiviserar brottsutbytesfrågor

Efter ett regeringsbeslut från den 18 december kommer två Asset Recovery Offices, ARO, att inrättas i Sverige. Kontoren läggs på Ekobrottsmyndigheten och Finanspolisen.

–  Genom att samtliga EU-länder nu inrättar ARO:s skapas bättre förutsättningar för snabbt informationsutbyte och annan samverkan mellan medlemsstaterna avseende brottsutbytesfrågor, säger Hans Ihrman, chef för Brottsutbytesenheten där ARO-kontoret ska ligga, i ett pressmeddelande.

Via de nationella ARO-kontoren ska information som kan leda till spårning och beslagtagande av vinning av brott och annan egendom som tillhör brottslingar kunna utbytas mellan EU:s medlemsstater.

ARO innebär en utveckling och formalisering av CARIN-nätverket som bildades 2002. Ekobrottsmyndigheten och Finanspolisen var svenska kontaktpunkter också där.

– Eftersom vi redan har ett väl fungerande samarbete där vi kompletterar våra arbetsområden på ett bra sätt, ser vi positivt på att både FIPO (Finanspolisen) och EBM (Ekobrottsmyndigheten) får dela på ansvaret för ARO, säger Hans Ihrman vidare.