juli

25 jul 2008

Bra att revisionsplikten försvinner för småföretag

Advokatsamfundets remissvar om delbetänkandet Avskaffande av revisionsplikten för små företag (SOU 2008:32).
25 jul 2008

Nej till utvidgning av terroristbrott

Remissvar om promemorian om Sveriges antagande av rambeslut om ändring i rambeslut 2002/475/RIF om bekämpande av terrorism (Ds 2008:37).
25 jul 2008

Advokatsamfundet vill ha starkare skydd för enskilda inom EU-samarbetet

Remissvar om inrättandet av Europol
  • 1