Sveriges advokatsamfund är positivt till att revisionsplikten avskaffas för små företag. "Ett monopol bryts och fri konkurrens införs. Många företag kan spara kostnader" skriver man bland annat i remissvaret.

Läs Advokatsamfundets remissvar!