Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Bra att revisionsplikten försvinner för småföretag

Advokatsamfundets remissvar om delbetänkandet Avskaffande av revisionsplikten för små företag (SOU 2008:32).

Sveriges advokatsamfund är positivt till att revisionsplikten avskaffas för små företag. "Ett monopol bryts och fri konkurrens införs. Många företag kan spara kostnader" skriver man bland annat i remissvaret.

Läs Advokatsamfundets remissvar!